Het is vrijdag de laatste dag dat de grote grazers in de Oostvaardersplassen worden bijgevoerd. De ontheffing die de provincie Flevoland aan Staatsbosbeheer had verleend loopt tot 5 mei.

De provincie besloot op 1 maart om de ontheffing te verlenen vanwege de maatschappelijke onrust die was ontstaan. Het was in eerste instantie de bedoeling dat er niet zou worden ingegrepen, omdat de natuur zoveel mogelijk haar gang moest kunnen gaan in de Oostvaardersplassen. Maar daar zag de provincie dus toch van af.

De bijvoerperiode liep tot 19 april, maar de provincie verlengde die tot 5 mei. In de afgelopen weken werd het bijvoeren al afgebouwd, omdat de heckrunderen, konikpaarden en edelherten in de Oostvaardersplassen steeds meer gebruikmaken van vers groen in het natuurgebied.

Ook nadat de provincie had besloten om de grote grazers bij te voeren bleef het onrustig rondom de Oostvaardersplassen. Er waren geregeld protesten. Demonstranten eisten dat de hekken rond het natuurgebied werden weggehaald of opengezet, omdat de dieren volgens hen opgesloten zaten en daardoor niet aan voldoende voedsel konden komen.

Begrazingsdruk

Een adviescommissie onder leiding van Pieter van Geel kwam vorige week tot de conclusie dat er te veel grote grazers in de Oostvaardersplassen leven. Om de begrazingsdruk te verlagen moet het aantal dieren verminderd worden.

Die begrazingsdruk moet terug naar 1,4 dier per hectare en dat zou betekenen dat er plaats is voor maximaal vijftienhonderd dieren. Om het natuurgebied de komende jaren te laten herstellen en om de ruimte te hebben om andere maatregelen door te kunnen voeren, adviseert de commissie-Van Geel om het aantal dieren dit jaar nog terug te brengen tot dertienhonderd.

Volgens de laatste cijfers leven er 2.260 grote grazers in de Oostvaardersplassen. Maar de sterftecijfers van de maand april zijn daarin niet meegenomen. Die cijfers maakt Staatsbosbeheer maandagochtend bekend. Aan de hand daarvan kan worden bepaald hoeveel dieren er volgens de commissie-Van Geel moeten worden verplaatst of afgeschoten.

Tot en met maart stierven er deze winter in de Oostvaardersplassen bijna drieduizend heckrunderen, konikpaarden en edelherten.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!