De 27-jarige Bart C. is dinsdag veroordeeld tot twintig maanden en tbs met voorwaarden voor het laten verrichten van ontuchtige handelingen door zeven kinderen. De man was werkzaam op kinderopvang Partou in De Bilt.

Pedagogisch medewerker C. heeft een bekentenis afgelegd in deze zaak. Al wijkt zijn verklaring wel af als het gaat om de omvang en de duur van het misbruik ten opzichte van de verdenking van het Openbaar Ministerie (OM). 

Het OM had tweeënhalf jaar en tbs met voorwaarden geëist. De straf valt onder andere lager uit omdat de rechtbank wil dat C. zo snel mogelijk aan zijn behandeling begint.

De rechtbank besloot tot opleggen van tbs na het horen van drie deskundigen. Zij zeiden dat als C. geen verplichte behandeling onderging, hij zich zou onttrekken aan behandeling. Waarschijnlijk omdat hij zelf zou inschatten dat hij genezen was.

Wat is tbs precies?
82
Wat is tbs precies?

Excuses

De man bood op de laatste zitting op 17 april zijn excuses aan en zei het nooit meer te zullen doen. C. heeft volgens de deskundigen een seksuele masochismestoornis. Ook zou hij tekenen van autisme vertonen. 

De rechtbank nam het advies van de deskundigen over en oordeelde dat de man verminderd toerekeningsvatbaar is. "Naast die intensieve behandeling mag hij onder andere niet in De Bilt komen en op geen enkele wijze contact zoeken met de slachtoffers en hun gezinnen'', aldus de rechtbank. "Ook mag hij geen contact zoeken met minderjarigen."

Misbruik

Het misbruik kwam in augustus 2017 aan het licht nadat de vader van twee zusjes (destijds vier en zes jaar) zich bij de politie meldde. De dochters vertelden aan hun ouders ontuchtige handelingen te hebben gepleegd bij C.. 

De verdachte werd direct ontslagen door Partou. Na een informatieavond op de opvang meldden zich meer ouders met hun zorgen over misbruik, resulterend in de huidige veroordeling.

Fetisj

De man verklaarde zelf dat het misbruik van de kinderen voortkwam uit een fetisj. C. zou de slachtoffers onder andere in zijn kruis hebben laten trappen. 

De rechtbank oordeelde dat hij de lichamelijke en geestelijke integriteit van de kinderen ernstig heeft geschonden.

Enkele ouders lieten eerder op zitting een slachtofferverklaring voorlezen, of deden dit zelf. Hieruit kwam naar voren dat ze ontdaan waren door wat C. hun kinderen had aangedaan en dat het ze zwaar viel dat dit door een persoon is gedaan, die populair was onder de ouders.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je ’s nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!