Het NOC*NSF heeft de leden dinsdag geadviseerd een meldplicht voor seksueel misbruik in te stellen op sportclubs. Ook moet er een nieuw systeem komen waarmee meldingen beter geregistreerd en gevolgd kunnen worden. De plannen moeten bijdragen aan een betere aanpak van seksueel misbruik bij sportclubs.

De plannen worden op 14 mei besproken tijdens de ledenvergadering van NOC*NSF. Daar wordt dan over gestemd. NOC*NSF zei eerder al een meldplicht in te willen voeren, maar komt nu met een plan van aanpak. Het is nog niet bekend wanneer de meldplicht in moet gaan.

De meldplicht moet gelden voor alle bestuursleden van sportverenigingen. Wanneer zij vermoeden of vaststellen dat seksuele intimidatie of seksueel misbruik plaatsvindt, worden zij verplicht hier melding van te maken bij de overkoepelende sportbond. De sportbond moet het voorval dan onderzoeken en bepalen hoe moet worden gereageerd.

De bond kan vervolgens zelf sancties opleggen aan de ontuchtpleger, maar in bepaalde gevallen moet aangifte worden gedaan bij de politie. Wanneer dit nodig is, wordt bepaald in een meldcode. 

Registreren

Alle binnengekomen meldingen moeten worden geregistreerd in een speciaal daarvoor ontworpen systeem. Dit moet het afhandelen van meldingen makkelijker maken en een preventieve werking hebben.

Vanaf het moment dat een melding binnenkomt, moet de behandeling ervan via een dergelijk systeem gevolgd kunnen worden. Zo moet bijvoorbeeld zichtbaar zijn of de melding al in behandeling is genomen of dat het slachtoffer hulp heeft gehad.

Commissie de Vries

De nieuwe maatregelen worden ingevoerd op aanraden van de Commissie de Vries. Deze commissie werd opgericht in mei 2017 om onderzoek te doen naar seksueel misbruik in alle takken van de Nederlandse sport.

Aanleiding voor de oprichting waren de meldingen van voormalig jeugdspelers van verschillende voetbalclubs, die slachtoffer waren geworden van seksueel misbruik. Onder deze clubs bevonden zich onder meer PSV en Vitesse. Slachtoffers meldden het misbruik pas vele jaren nadat het had plaatsgevonden.

In december 2017 bracht de commissie een rapport uit met bevindingen. Een van die bevindingen was dat het invoeren van een meldplicht van incidenten kan bijdragen aan het beeld dat de club misbruik serieus neemt.

Bespreekbaar

NOC*NSF zegt dat elk lid van een sportvereniging, dus niet alleen de bestuurders, de verantwoordelijkheid heeft vermoedens van misbruik te melden. Het bewustmaken van deze verantwoordelijkheid, samen met het invoeren van de meldplicht, moet mensen aansporen om ontucht binnen sportverenigingen te melden.

Naast de meldplicht wil de sportkoepel nationale campagnes opzetten om het misbruik en seksuele intimidatie bespreekbaar te maken. Meer voorlichting over misbruik en intimidatie moet daarnaast duidelijk maken dat het probleem meer kan voorkomen dan gedacht.

Prevalentieonderzoek

De Commissie de Vries raadt naast de meldplicht ook aan om regelmatige onderzoeken in te voeren naar de hoeveelheid seksuele intimidatie en misbruik bij sporten.

Elke twee jaar moet onderzocht worden hoe het er in de gehele sportsector, dus niet alleen bij leden van NOC*NSF, voor staat op het gebied van ontucht. Hoe dit onderzoek eruit moet gaan zien, moet nog worden bepaald.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!