Het Openbaar Ministerie (OM) vervolgt twee leden van het Groningse studentencorps Vindicat voor mishandeling. Het incident vond plaats in december. De studentenvereniging heeft de mishandeling niet gemeld bij de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

Hiermee heeft Vindicat verzuimd afspraken na te komen die de afgelopen jaren na talloze incidenten zijn gemaakt met de universiteit, de Hanzehogeschool en de gemeente.

Het corps beloofde orde op zaken te stellen en te zorgen dat dit soort excessen niet meer plaats zouden vinden.

Het mishandelde lid van Vindicat heeft aangifte gedaan bij de politie. Twee 22-jarige leden van Vindicat worden door het OM vervolgd voor zware mishandeling met ernstig letsel tot gevolg. De zaak komt in juli voor de rechter, bevestigt een woordvoerder van het OM Noord-Nederland. 

Hersenschudding

Volgens het Dagblad van het Noorden, dat het nieuws dinsdag bracht, vond de mishandeling plaats op 3 december op de sociëteit tijdens de Kermesse d'Hiver, een groot driedaags feest. Het slachtoffer hield een hersenschudding en verwondingen aan zijn gebit over aan het incident.

De RUG laat in een reactie aan het Dagblad van het Noorden weten "volledige openheid" te eisen en zich te beraden op sancties.

Gedragscode

Na de eerdere incidenten stelde de universiteit een gedragscode voor studentenverenigingen op. Hierin staat onder meer dat in de ontgroeningsperiode door de verantwoordelijke leiding niet gedronken mag worden en dat er geen fysiek contact mag plaatsvinden met de eerstejaars.

Een incident onder studenten moet volgens die code zo snel mogelijk worden gemeld bij de Advies Commissie Introductietijden. Inmiddels heeft die adviescommissie dinsdag contact gehad met Vindicat en aangedrongen op een zo spoedig mogelijke verklaring. "Daarna zien we verder."

De gemeente en universiteit mogen verenigingen "sancties" opleggen als zij de fout ingaan. Een woordvoerder van de RUG laat dinsdag weten dat "Vindicat onder een vergrootglas ligt" na eerdere incidenten. "Maar het corps krijgt de kans de zaak uit te leggen", voegt ze daar aan toe.

Bangalijst

Eerder werd de beurs, die bestuurders van Vindicat kregen van de universiteit, opgeschort na het 'sushi-incident'. Leden van Vindicat zouden zich hebben misdragen in een sushirestaurant in Groningen. Daarnaast kwam het corps onder vuur te liggen, omdat er onder leden 'bangalijsten' circuleerden waarop vrouwelijke leden werden beoordeeld op hun seksuele kwaliteiten.

De RUG en de gemeente voerden het afgelopen jaar een zogenoemde 'accreditatieplicht' in voor studentenverenigingen. Voor een accreditatie, om deel te nemen aan het universiteitsleven, moeten verenigingen aantonen de gedragscode serieus te nemen. Vindicat kreeg slechts voor één jaar een accreditatie, omdat er nog een groot aantal "verbeterpunten in de verenigingscultuur" was. 

Het verlengen van de accreditatie wordt in juli besproken. Volgens de RUG wordt het mishandelingsincident "zeker meegenomen in de evaluatie". Als een vereniging niet wordt geaccrediteerd, zou deze aan geen enkele academische activiteiten meer deel mogen nemen.

Geroyeerd

Het laatste grote incident bij Vindicat waarvoor vervolging plaatsvond, was in augustus 2016. Aspirantleden werden in een donkere kamer tegen een muur gezet en geschopt. Eén 'feut' moest met zijn buik op de grond liggen, terwijl een van de leden van Vindicat op zijn hoofd stond.

Het slachtoffer liep een hersenoedeem op. De dader, een 24-jarige student, werd veroordeeld tot 240 uur werkstraf en werd geroyeerd als lid van Vindicat. De zaak leidde tot veel opschudding, temeer daar Vindicat het incident verzweeg. De zaak kwam pas weken later naar buiten via een publicatie in NRC.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!