Het aartsbisdom Utrecht heeft een aanvraag voor een Yadvashem-onderscheiding voor kardinaal Jan de Jong (1885-1955) ingetrokken. Een woordvoerder van het bisdom bevestigde berichtgeving van die strekking door de NOS

Mensen betrokken bij de procedure, wie is niet gezegd, hebben vragen over mogelijke bemoeienis van De Jong bij de bestraffing van een mogelijke oorlogsmisdadiger na de Tweede Wereldoorlog.

Volgens de woordvoerder is er sprake van ''duivelse bewijsvoering'', want er wordt gevraagd aan te tonen dat De Jong níet betrokken is bij deze zaak. Het aartsbisdom heeft de procedure stilgelegd ''om Yad Vashem, De Jong en het aartsbisdom hier niet mee te belasten''. Zelf doet het bisdom geen onderzoek. ''Het wordt gezegd, maar wij kunnen niet aantonen dat het niet zo is, laat anderen maar bewijzen dat het wel zo is.''

Het zou gaan om beïnvloeding, via-via, van De Jong bij de rechtsgang tegen een vermeende oorlogsmisdadiger, ene Willem van de Loo. Die zou familie zijn van monseigneur Felix van de Loo (1886-1959), die weer een medewerker was van kardinaal De Jong.

Yad Vashem in Jeruzalem is het instituut ter nagedachtenis aan de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog. Het instituut onderscheidt niet-Joden die zich hebben ingezet voor het redden van Joden in de Tweede Wereldoorlog. In Nederland zijn tot nu toe ruim 5.700 mensen gedecoreerd.

Echtpaar

Zo kreeg vorig jaar het Nederlandse echtpaar Johanna Schipper-Kuiper en dominee Klaas Abe Schipper postuum de Yad Vashem-onderscheiding 'Rechtvaardigen onder de Volkeren'. Schipper-Kuiper was theologe en schrijfster van een kinderbijbel.

De twee hoorden bij de eerste groep die in verzet kwamen tegen het antisemitisme en acties ondernamen om Joden te redden van de nazi's.