De commissie-Van Geel heeft woensdag geadviseerd het aantal grote grazers in de Oostvaardersplassen te verminderen. De hoeveelheid edelherten, heckrunderen en konikpaarden moet nog dit jaar terug naar 1.100. Eind maart leefden er nog zo'n 2.260 grote grazers in het natuurgebied.

Dat heeft Pieter van Geel, die de commissie leidde, woensdag laten weten tijdens een persconferentie in het provinciehuis in Lelystad.

Dit heeft de grootste gevolgen voor het aantal edelherten. De commissie adviseert om 980 dieren af te schieten. Daar zitten ook gezonde dieren tussen.

Het aantal konikpaarden moet met 180 worden verminderd en voor de heckrunderen heeft het advies van de commissie-Van Geel geen gevolgen. Eind maart leefden er 160 runderen in de Oostvaardersplassen en dat kan zo blijven.

Spoed

De commissie adviseert om de "reset van de begrazingsdruk", zoals het het terugbrengen van het aantal dieren noemt, nog in 2018 te laten gebeuren. "Om dit te realiseren, moet met spoed besloten worden over de aanvragen daarvoor", staat in het rapport.

Uiteindelijk kan volgens de commissie-Van Geel 1,4 dier per hectare in de Oostvaardersplassen leven. Daardoor is voor maximaal 1.500 grote grazers plaats in het natuurgebied. De commissie adviseert het hele jaar door dieren af te schieten, zodat het "plafond" niet wordt bereikt.

Daarnaast adviseert de commisie ook een uitbreiding van het moeras om de vogelpopulatie te behouden.

Volgens de commissie-Van Geel is ongeveer 15 miljoen euro extra nodig om het advies uit te voeren. Op dit moment is 30 miljoen euro beschikbaar voor de Oostvaardersplassen. Daarnaast is jaarlijks nog eens 900.000 euro nodig.

Provinciale Staten

Het rapport dient als advies aan de Provinciale Staten, die later dit jaar een besluit moeten nemen over de aanpassingen in het beleid dat in de Oostvaardersplassen wordt gevoerd. Harold Hofstra, gedeputeerde van de provincie Flevoland, zei dat de provincie er naar streeft om voor 1 juli een besluit te hebben genomen. "Zo zijn we voor 1 december klaar, als de winter begint."

Het advies kwam een maand later dan in eerste instantie de bedoeling was. Van Geel wilde de maatschappelijke onrust die was ontstaan rondom het wel of niet bijvoeren van de grote grazers in de Oostvaardersplassen ook meenemen in het rapport.

De provincie besloot aan het begin van de winter dat de dieren niet bijgevoerd zouden worden, maar onder druk van de maatschappelijke onrust gaf het begin maart toch toestemming aan Staatsbosbeheer om hooi aan de dieren in het natuurgebied te voeren.

Toch zorgde dat er niet voor dat de onrust werd weggenomen. Actievoerders bleven protesteren, omdat ze vinden dat de dieren worden opgesloten. Om de Oostvaardersplassen staan hekken, waardoor de grote grazers niet zelf naar voedsel kunnen zoeken buiten het gebied.

Protesten

Tijdens de protesten liepen de gemoederen hoog op en meerdere demonstranten werden in de afgelopen maanden beboet vanwege bedreigingen, het aanrichten van schade aan de hekken om de Oostvaardersplassen en het zelf bijvoeren van de dieren. Dat laatste mag alleen Staatsbosbeheer in opdracht van de provincie doen.

De dieren waarvan Staatsbosbeheer verwachtte dat ze de winter niet zouden overleven, werden doodgeschoten. Het sterftecijfer van de hele winter maakt Staatsbosbeheer begin mei bekend, maar tot en met maart stierven bijna drieduizend grote grazers. Dat is meer dan de helft van de populatie in de Oostvaardersplassen.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je ’s nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!