Het aantal leraren ouder dan 55 jaar in het basisonderwijs is in veertien jaar tijd fors toegenomen, blijkt woensdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In het schooljaar 2017/2018 is 21 procent van de basisschoolleraren ouder dan 55 jaar. In het schooljaar 2003/2004 was dat nog 11 procent.

De vergrijzing is vooral groot onder mannelijke leraren, waar ruim één op de drie leerkrachten ouder dan 55 jaar is. Bij vrouwen is dat één op de zes.

Studenten

Het ziet er niet naar uit dat er de komende jaren veel nieuwe basisschoolleraren bijkomen. In veertien jaar tijd is het aantal studenten dat een opleiding tot basisschoolleraar deed gehalveerd.

Het aantaal daalde van bijna tienduizend eerstejaarsstudenten in het schooljaar 2003/2004 naar 4.500 in het huidige schooljaar.

Strengere eisen

Volgens het CBS is de daling te verklaren door strengere selectie-eisen van de pabo-opleidingen. Wel is het aantal studenten dat aan een opleiding op de pabo begint de laatste jaren licht gestegen.

Niet iedereen die is afgestudeerd aan de pabo komt ook voor de klas te staan. Van de mannen gaat 63 procent iets anders doen dan lesgeven op een basisschool.

Zij komen veelal terecht in het voortgezet onderwijs of worden manager. Van de vrouwen die een pabo-opleiding hebben gevolgd, staat 57 procent voor de klas.

Lerarentekort

Door het grote aantal 55-plussers en de afname van het aantal pabo-studenten dreigt het lerarentekort in het basisonderwijs de komende jaren te groeien. Het dreigende lerarentekort is een van de redenen voor de stakingen in het onderwijs.

Volgens het CBS zal het aantal basisschoolleerlingen in de komende tien jaar met 70.000 afnemen. De daling van het aantal leerkrachten  als gevolg van het grote aantal leerkrachten dat in deeltijd werkt echter niet samen met de daling van het aantal kinderen in het basisonderwijs.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!