Driekwart van de Poolse migranten die sinds 2004 zijn bijgeschreven in het bevolkingsregister denken over vijf jaar nog in Nederland te wonen. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) naar de positie van Poolse migranten in ons land.

Het SCP presenteert de uitkomsten van het onderzoek dinsdag in het rapport Bouwend aan een toekomst in Nederland. De leefsituatie van Poolse migranten die zich na 2004 hebben ingeschreven. Voor het onderzoek, dat werd verricht in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), sprak het SCP met circa elfhonderd Poolse migranten.

Per 1 januari 2017 stonden zo'n 160.000 Polen ingeschreven in het bevolkingsregister. Daarmee vormen zij qua omvang de zesde migrantengroep in Nederland, een positie die zij binnen relatief korte tijd hebben behaald. De meeste Poolse migranten wonen in het westen en zuiden van het land.

Niet ingeschreven Poolse arbeidsmigranten, die vaker op tijdelijke basis in Nederland werken, zijn in het SCP-onderzoek buiten beschouwing gelaten. Naar schatting telt deze groep zo'n 90.000 leden.

Instroom

Jaarlijks komen circa 23.000 Polen naar Nederland. Daarmee is de jaarlijkse instroom van Poolse migranten groter dan die van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse migranten. Veel Polen vertrekken na enkele jaren ook weer; ruim de helft van de geregistreerde migranten die in het eerste decennium van deze eeuw naar Nederland kwamen, is inmiddels weer geëmigreerd. Per saldo komen er per jaar ongeveer tienduizend geregistreerde Polen bij in Nederland.

Dat veel Poolse migranten van plan zijn de komende jaren in Nederland te blijven, wordt ook bevestigd doordat zij hier steeds vaker een gezin beginnen. In 2005 had 30 procent van de Poolse paren in het register één of meer kinderen. In 2017 was dat iets meer dan de helft. Ongeveer de helft van de geregistreerde Poolse migranten is alleenstaand.

De leeftijdsgroep die veruit het best vertegenwoordigd is onder Poolse migranten is 25 tot 35 jaar.

Werk

Driekwart van de Poolse migranten uit het onderzoek heeft betaald werk. Bij de gemiddelde Nederlander is dat 77 procent. Poolse migranten hebben wel bijna twee keer zo vaak een flexibele arbeidsrelatie en werken veel vaker meer dan 35 uur per week. Ook heeft bijna de helft een baan op het laagste beroepsniveau, terwijl dat bij de gemiddelde Nederlander 9 procent is. Poolse migranten verdienen gemiddeld ongeveer een derde minder dan de gemiddelde Nederlander.

Poolse migranten hebben minder vaak een bijstandsuitkering dan de gemiddelde Nederlander (1,8 procent versus 2,3 procent). Daarbij speelt wel mee dat zij pas na een onafgebroken verblijf in Nederland van minstens vijf jaar recht hebben op bijstand.

De geregistreerde Poolse migranten zijn tamelijk tevreden over Nederland. Ze geven het land een rapportcijfer van 7,1 - een halve punt hoger dan de 6,6 die de gemiddelde Nederlander aan de Nederlandse samenleving geeft. Toch is die positiviteit niet onverdeeld; slechts 36 procent zegt zich thuis te voelen in Nederland, de helft zegt dat dit soms het geval is en één op de tien voelt zich totaal niet thuis. Bijna de helft zegt soms met discriminatie in aanraking te komen.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je ’s nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!