De voorzieningenrechter in Amsterdam heeft een verzoek van omwonenden van Schiphol afgewezen om de controles van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) aan te scherpen.

Dat blijkt uit de uitspraak van de rechtbank die dinsdag is gepubliceerd.

De omwonenden stelden dat de ILT met de huidige wetgeving niet goed zou kunnen optreden tegen de geluidsovertredingen die worden geconstateerd. De rechter constateert echter dat het werk van de Inspectie voldoet aan de wettelijk vastgelegde maatstaven en ziet dus geen reden om in te grijpen.

De ILT heeft in 2017 een aantal overschrijdingen van de geluidsnorm geconstateerd. Het aantal vliegbewegingen van en naar Schiphol is de afgelopen jaren flink toegenomen en volgens de bewoners daarmee ook de overlast.

Nieuwe normen

Deze overtredingen worden echter vooral gemonitord en vastgelegd volgens het nieuwe normen- en handhavingssysteem dat in 2015 ingevoerd werd. Maar bij overtredingen wordt niet ingegrepen of volgen geen sancties.

De ILT meldt in een reactie ook te vinden dat er snel nieuwe wettelijke regels moeten komen die het wel mogelijk maken om in te grijpen bij overtredingen.

Nachtelijke hinder

Een samenwerkingsverband van veertien gemeenten stelde half maart veel last te hebben van vooral het nachtelijke vliegverkeer van en naar Schiphol. Zij constateren dat de luchthaven al drie jaar het vastgestelde plafond van 29.000 vliegbewegingen in de nachtelijke uren overschrijdt.

Dit leidt onder meer tot veel geluidshinder waartegen de ILT zou moeten optreden. Bewoners hebben last van de slaapverstoring en gezondheidsklachten, mede als gevolg van de geluidsoverlast.

Volgens minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) is er nog een discussie gaande over het maximumaantal nachtvluchten in de Omgevingsraad Schiphol (ORS). Hierover wordt pas tegen de zomer een besluit genomen.

Uitbreiding Lelystad

Een soortgelijke discussie over potentiële geluidshinder speelt ook over de uitbreiding van vliegveld Lelystad. Door de luchthaven in de Flevopolder meer capaciteit te geven, kan Schiphol enigszins worden ontlast. Het zou vooral om vakantievluchten gaan.

Veel gemeenten, natuurliefhebbers en bewoners van de aanvliegroutes naar Lelystad vrezen een grote toename van de geluidsoverlast. Van Nieuwenhuizen stelde in februari het besluit over de uitbreiding uit tot 2020 omdat de bewindsvrouw naar eigen zeggen meer tijd nodig heeft om onderzoek te doen naar de potentiële geluidshinder.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!