Meisjes in havo-, vwo- en mbo-klassen kiezen beduidend vaker een technische richting. Op het vmbo en in het hoger onderwijs is de stijging minimaal.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

In het schooljaar 2006/2007 koos 2 procent van de havo-meisjes en 6 procent van de vwo-meisjes voor het profiel Natuur en Techniek. In 2017/’18 was dit toegenomen tot respectievelijk 10 procent en 28 procent.

De stijging begon in het schooljaar 2007/2008, toen de vernieuwde tweede fase werd ingevoerd. Hierdoor werd het eenvoudiger om de profielen Natuur en Techniek en Natuur en Gezondheid te combineren in een vakkenpakket. Vooral meisjes in het vwo kozen na de invoering van de vernieuwde tweede fase voor zo'n dubbelprofiel.

Het profiel Natuur en Techniek is sowieso een stuk populairder geworden. Het is nog steeds het populairst bij jongens en ook zij kozen de afgelopen tien jaar vaker voor dit profiel.

Mbo

Op het mbo halen meisjes sinds het schooljaar 2010/2011 steeds vaker een technisch diploma. Toen deed 6 procent van de meisjes op het mbo een technische opleiding en dit groeide naar 11 procent in 2015/2016. Vervolgens daalde het een jaar later naar 10 procent.

Bij de jongens daalde dit aandeel juist van 46 procent (schooljaar 2010/2011) naar 41 procent (2016/2017). Meisjes halen meestal techniekdiploma's op andere terreinen dan jongens, zoals de kleding- en schoenenindustrie en audiovisuele productie.

Vmbo

Op het vmbo ziet het CBS ook een stijging, maar die is minimaal. Het percentage techniekmeisjes is tussen de schooljaren 2011/2012 en 2016/2017 toegenomen van 3 procent naar 4 procent.

Het aantal jongens met een techniekprofiel op het vmbo neemt juist af. Een verklaring daarvoor is dat leerlingen op het vmbo sinds 2007/2008 onderdelen uit verschillende sectoren kunnen combineren. Dat is populair en gaat ten koste van andere sectoren. Technische vakken zijn vaak een onderdeel van deze programma's.

Hoger onderwijs

Hoewel meer meisjes (en jongens) op de havo en het vwo een technisch profiel kiezen, neemt de keuze voor techniek in het hoger onderwijs nauwelijks toe. Het aandeel vrouwen dat in het hoger onderwijs een diploma Techniek, Industrie of Bouwkunde haalt, nam tussen de studiejaren 2006/2007 en 2015/2016 toe van 2 procent tot 3 procent.

In het laatstgenoemde collegejaar lag dit aandeel bij de jongens op 15 procent. Confectie, textieltechniek, stedenbouwkunde en biotechnologie zijn voorbeelden van studierichtingen die vaker door vrouwen dan door mannen worden gekozen.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!