In de maand maart zijn in totaal 1.155 grote grazers dood gegaan in het natuurgebied Oostvaardersplassen. Dat meldt Staatsbosbeheer donderdag. 

De meeste gestorven dieren waren volgens Staatsbosbeheer edelherten. Daarvan gingen er in maart 958 dood. Daarnaast stierven er 157 paarden en veertig runderen. 

Van de gestorven edelherten werden er 759 afgeschoten. Daarnaast stierven 137 paarden en 37 runderen geen natuurlijke dood. Staatsbosbeheer schoot de dieren dood nadat beoordeeld was dat de dieren niet in een dusdanige conditie waren dat ze het einde van de winter zouden gaan halen.

De maand maart was kouder dan de maanden januari en februari, terwijl dat normaal gesproken andersom is. Daardoor was maart zwaarder voor de edelherten, paarden en runderen dan normaal gesproken het geval is.

Volgens een woordvoerder van Staatsbosbeheer was het aantal grote grazers dat in alleen de maand maart doodging, al groter dan het totaal aantal gestorven grote grazers in de hele winter van vorig jaar. "Toen stierven er 813 dieren. De jaren daarvoor waren dat er 1.613 en 1.374." 

In de winterperiode, vanaf 1 december 2017, is de populatie van grote grazers met in totaal 2.969 afgenomen.

Dat het totaal aantal dode grote grazers nu al op bijna drieduizend ligt, geeft volgens de woordvoerder aan dat de winter van dit jaar erg streng was. "De twee winters hiervoor waren erg zacht en we gingen de huidige winterperiode dan ook in met een maximale draagkracht. Doordat december een natte maand was moesten de dieren al vroeg hun vetreserves aanspreken. Het is een natuurlijk proces dat af en toe plaatsvindt", zegt de woordvoerder.

Telling

Volgens Staatsbosbeheer is het aantal grote grazers met 57 procent afgenomen, ten opzichte van de laatste telling in oktober 2017. Die tellingen worden in de lucht tijdens een helikoptervlucht gedaan. "Gemiddeld genomen is een sterftecijfer van 20 tot 30 procent tijdens de winterperiode normaal", geeft de woordvoerder aan.

Staatsbosbeheer meldt dat de winterperiode voor de dieren nog altijd niet voorbij is en dat er ook in april nog altijd dieren zullen sterven als gevolg van de winterse temperaturen. Begin mei wordt de eindrapportage opgemaakt. Staatsbosbeheer verwacht dat de populatie van grote grazers dan op hetzelfde niveau ligt als in het jaar 2002.

Bijvoeren

In eerste instantie besloot Staatsbosbeheer om de dieren niet bij te voeren. Op dat besluit kwam echter kritiek omdat de dieren niet naar elders kunnen trekken om voedsel te zoeken, aangezien er hekken om het gebied staan. 

Vanwege de grote maatschappelijke onrust die ontstond besloot Staatsbosbeheer toch om de grote grazers dagelijks op tien plekken bij te voeren.

Er is deze winter geregeld geprotesteerd tegen het beleid van Staatsbosbeheer. Zondag nog werden vijf demonstranten gearresteerd nadat ze een hek bij het bezoekerscentrum van het natuurgebied in Lelystad hadden opengebroken.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!