Burgers die rond Schiphol wonen, stappen naar de bestuursrechter. Zij willen afdwingen dat de controles op de geluidshinder die het vliegverkeer vanaf Schiphol veroorzaakt goed wordt gecontroleerd. Ook eisen zij dat de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) ingrijpt bij overtredingen.

De rechtbank Amsterdam heeft een bericht hierover in de Volkskrant bevestigd.

De inspectiedienst en de omwonenden hebben recent uitgebreid contact gehad over het ongenoegen van het uitblijven van sancties. Deze correspondentie is in het bezit van de krant. 

De ILT heeft in 2017 een aantal overschrijdingen van de geluidsnorm geconstateerd. Het aantal vliegbewegingen van en naar Schiphol is de afgelopen jaren flink toegenomen en volgens de bewoners daarmee ook de overlast.

Een woordvoerder van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) bevestigt dat overtredingen vooral worden gemonitord en vastgelegd volgens het nieuwe normen- en handhavingssysteem dat in 2015 ingevoerd werd. Maar bij overtredingen wordt niet ingegrepen of volgen geen sancties.

Dit is volgens ILT "het gevolg van het toepassen van de  regels uit het nieuwe stelsel" die nog niet officieel in de wet zijn vastgelegd. De bewoners eisen nu bij de rechtbank dat ILT wél gedwongen wordt op te treden tegen die overtredingen.

Plafond overschreden

Een samenwerkingsverband van veertien gemeenten stelde half maart veel last te hebben van vooral het nachtelijke vliegverkeer van en naar Schiphol. Zij constateren dat de luchthaven al drie jaar het vastgestelde plafond van 29.000 vliegbewegingen in de nachtelijke uren overschrijdt.

Dit leidt onder meer tot veel geluidshinder waartegen de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) zou moeten optreden. Bewoners hebben last van de slaapverstoring en gezondheidsklachten, mede als gevolg van de geluidsoverlast.

Volgens minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) is er nog een discussie gaande over het maximumaantal nachtvluchten in de Omgevingsraad Schiphol (ORS). Hier wordt pas tegen de zomer een besluit over genomen.

Uitbreiding Lelystad

Een zelfde discussie over potentiële geluidshinder speelt ook over de uitbreiding van vliegveld Lelystad. Door de luchthaven in de Flevopolder meer capaciteit te geven, kan Schiphol enigszins worden ontlast. Het zou vooral om vakantievluchten gaan.

Veel gemeenten, natuurliefhebbers en bewoners van de aanvliegroutes naar Lelystad vrezen een grote toename van de geluidsoverlast. Van Nieuwenhuizen stelde in februari de uitbreiding uit tot 2020 omdat de bewindsvrouw naar eigen zeggen meer tijd nodig heeft om onderzoek te doen naar de potentiële geluidshinder.

KLM-topman Pieter Elbers waarschuwde in februari dat als Lelystad Airport niet wordt uitgebreid, de capaciteit van Schiphol verder moet worden uitgebreid.

Belevingsvlucht

Tegen de zomer komt er een 'belevingsvlucht' van een testtoestel die omwonenden moet laten merken hoeveel geluidshinder de toestellen die extra gaan vliegen op Lelystad Airport veroorzaken.

Tegelijkertijd is er veel onduidelijkheid over het aantal vliegbewegingen dat wordt verwacht voor Lelystad Airport. Ook dit besluit is van invloed op de verwachte geluidshinder als de capaciteit van Lelystad wordt uitgebreid. Volgens de luchtvaartsector worden er steeds stillere toestellen gemaakt, zodat er puur theoretisch gezien ruimte ontstaat voor meer vluchten zonder dat de wettelijk vastgelegde geluidsnormen worden overschreden.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je ’s nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!