Bij Terneuzen is mogelijk de giftige stof GenX in het oppervlaktewater terechtgekomen. Daarom begint waterschap Scheldestromen een onderzoek.

GenX-stoffen worden gebruikt bij het maken van teflon. Wie er heel veel van binnenkrijgt, zou gezondheidsklachten kunnen krijgen. Het eventuele lek heeft geen gevolgen voor het drinkwater. Dat komt ergens anders vandaan en is veilig, benadrukt het waterschap.

GenX zit onder meer in het afvalwater van Indaver, een afvalverwerker in het havengebied van Terneuzen. Dat afvalwater gaat met een speciale leiding rechtstreeks naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie een paar kilometer verderop.

In die leiding is onlangs een lek geweest, en daardoor is er misschien ook wat GenX vrijgekomen. Als dat zo is, zit het misschien in enkele slootjes, in de buurt van de ingang van de Westerscheldetunnel. De Westerschelde zelf en het Kanaal van Gent naar Terneuzen zijn volgens het waterschap niet getroffen.

Het waterschap, de regionale milieudienst, de gemeente Terneuzen en Rijkswaterstaat kijken na het onderzoek of er maatregelen moeten worden genomen.