De opvangcapaciteit voor asielzoekers gaat voor eind 2018 omlaag van ruim 31.000 naar 27.000 plaatsen. Dat is inclusief 5000 reserveplekken. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) informeert donderdag de gemeenten waar locaties dichtgaan of open blijven. 

Volgens het COA sluiten de locaties Balk, Musselkanaal, Veenhuizen, Alkmaar, Zeewolde, Nijmegen (Stieltjesstraat), Utrecht (Einsteindreef), Zeist, Goes, Maastricht (Malberg) en Sweikhuizen.

Alle medewerkers worden geïnformeerd, want er zijn ook gevolgen voor het personeel. Daarover komt dan ook meer duidelijkheid.

Momenteel verblijven er zo’n 20.000 asielzoekers in de opvang, van wie er bijna 8.000 beschikken over een verblijfsvergunning. De verwachting is dat de bezetting dit jaar nog verder zal afnemen.

Reservecapaciteit blijft beschikbaar om te kunnen inspelen op onverwachte ontwikkelingen. In 2016 en 2017 nam het COA vergelijkbare maatregelen.

Regeerakkoord

VluchtelingenWerk begrijpt dat het nodig is om te krimpen, omdat het aantal asielaanvragen in jaren niet zo laag geweest. "Wel vragen we ons af hoe deze krimp zich verhoudt tot de afspraken uit het regeerakkoord, waarin de focus ligt op kleinschalige en evenredig gespreide opvang gericht op integratie. We hopen dat deze nieuwere vorm van opvang een rol heeft gespeeld bij het maken van keuzes over welke locaties dichtgaan en welke openblijven", laat de organisatie weten.