Defensie heeft steken laten vallen bij de interne aanpak van misstanden op de kazerne in Schaarsbergen waar drie militairen zijn misbruikt bij hun eenheid in 2014.

Dat blijkt uit een tussenrapportage van de commissie-Giebels die onderzoek doet naar de sociale veiligheid binnen het militaire apparaat.

Het dossier over deze zaak is onvolledig, aldus Giebels. Belangrijke stukken ontbreken. Verder is de onafhankelijkheid van de interne commissie van Defensie die de zaak onderzocht, niet gewaarborgd. Ook zijn er procedurele fouten gemaakt onder meer in de gespreksverslagen.

''Hierdoor hebben de slachtoffers niet altijd de ondersteuning, het vertrouwen en respect gekregen dat zij verdienden in deze voor hun moeilijke situatie. Dat betreur ik ten zeerste", schrijft staatssecretaris Barbara Visser (Defensie) aan de Tweede Kamer.

De drie misbruikte militairen verklaarden in november in de Volkskrant tijdens de ontgroening in 2014 te zijn gepest, mishandeld, aangerand en verkracht.

Maatregelen

Een deel van de gemelde incidenten is serieus opgepakt, waarna er maatregelen volgden, meldt de commissie. Na het intern onderzoek volgden straffen voor de daders, zoals schorsingen. Ook werd er aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie.

De commissie-Giebels vindt het verder ''opmerkelijk" dat een aantal zaken niet is onderzocht. Het gaat dan om meldingen van pestgedrag, drugsgebruik, het geven van bevelen buiten diensttijd en niet-functionele inwijdingsrituelen.

Meldpunt

Intussen zijn 55 meldingen van wangedrag binnengekomen bij een onafhankelijk meldpunt. Dat werd ingesteld na de publicatie over Schaarsbergen. Het gaat vooral om meldingen van pesten, intimidatie en benadeling na het doen van een melding binnen Defensie. Er blijkt ''grote terughoudendheid" te bestaan om zaken te melden.

Er is geen onafhankelijk meldpunt voor dit soort zaken bij Defensie. Bonden pleiten er echter al langer voor. ''Al vaker stelden wij de angstcultuur binnen Defensie aan de orde. Dat pleidooi lijkt nu stevig bevestigd te worden door het rapport van de commissie", aldus Anne-Marie Snels van vakbond AFMP.

De commissie-Giebels hoopt half juli haar eindrapport te presenteren.