Adoptiekinderen uit Sri Lanka en Indonesië stappen naar de rechter om financiële compensatie van de overheid te eisen voor de hoge kosten die zij oplopen bij de zoektocht naar hun herkomst. Ze stellen de overheid aansprakelijk voor fouten in de adoptieprocedures. Dat blijkt uit de uitzending van ZEMBLA woensdag.
 

Het betreft adoptiekinderen die in de jaren tachtig naar Nederland zijn gehaald. In 2017 werd in een uitzending van ZEMBLA beweerd dat adoptiedossiers van kinderen uit Sri Lanka op grote schaal zijn vervalst en dat kinderen niet altijd vrijwillig door de biologische ouders zijn afgestaan. Dit zou ook plaatsvinden in onder meer Indonesië.

De advocaten stellen de overheid hiervoor aansprakelijk, omdat volgens hen de Nederlandse staat verantwoordelijk is voor het correct laten verlopen van adoptieprocedures vanuit het buitenland. Doordat dit niet goed gegaan zou zijn, stellen de aanklagers, konden bijvoorbeeld de valse dossiers verstrekt worden.

Als gevolg hiervan zouden adoptiekinderen niet weten wat hun "echte" identiteit is of wie hun biologische ouders zouden zijn. De advocaten stellen in ZEMBLA dat het hierdoor lastig is voor adoptiekinderen om hun herkomst te achterhalen en hoge kosten oplopen in hun zoektocht.

Misdaden

Voormalig VVD-Kamerlid Ed Nijpels, die in het programma aan woord komt, drong in de jaren tachtig al aan op wetgeving op buitenlandse adoptie. Nijpels vertelde toen in de Kamer “dat het importeren van pinda's aan meer voorschriften gebonden is dan aan de adoptie van een buitenlands kind.”

Het ministerie van Justitie en Veiligheid laat in een schriftelijke reactie aan ZEMBLA weten: "Het staat een ieder vrij om zich tot de rechter te wenden."