Van de volwassenen vond vorig jaar 77 procent dat ons land vluchtelingen moet opvangen. Daarbij gaat het om mensen die door oorlog of vervolging hun land zijn ontvlucht . Economische migranten zijn minder welkom. De helft van de Nederlanders vindt dat deze vluchtelingen niet in ons land mogen wonen of werken.

De cijfers zijn afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat vorig voorjaar onderzoek deed naar meningen, gevoelens en standpunten van Nederlanders over bepaalde thema's. In totaal zijn de gegevens verkregen van 3.339 mensen van 18 jaar of ouder.

Volgens Vluchtelingenwerk is het draagvlak voor de opvang van mensen die zijn gevlucht voor oorlogsgeweld inderdaad groot. ''Wij merken dat niet alleen aan het aantal vrijwilligers en het aantal mensen die ons werk steunen, maar ook aan de vele initiatieven waarmee zowel particulieren als bedrijven zich bij ons melden."

Terwijl een meerderheid van de bevolking voor vluchtelingenopvang is, ziet 22 procent de komst van asielzoekers als een bedreiging voor de veiligheid in Nederland. Bijna de helft van de Nederlanders ervaart dit niet. Ruim een kwart (27 procent) vindt dat de nieuwkomers een gevaar zijn voor de hier geldende normen en waarden, terwijl 45 procent daar geen gevaar in ziet.

Van de ondervraagden vindt 31 procent dat de vluchtelingen een verrijking zijn voor de cultuur, 36 procent denkt juist van niet. Ook vindt 31 procent dat de vluchtelingen hun eigen cultuur mogen behouden. Daar is 33 procent het niet mee eens.

Mannen en laagopgeleiden staan volgens het CBS-onderzoek minder positief tegenover vluchtelingen dan vrouwen en hoogopgeleiden. De eerste groep is vaak van mening dat vluchtelingen een bedreiging vormen voor de veiligheid en de normen en waarden.

Ruim een derde (36 procent) van de volwassenen zou er geen bezwaar tegen hebben als er een asielzoekerscentrum in hun buurt zou komen. Bijna een kwart (24 procent) heeft er wel moeite mee, vooral omdat ze overlast en criminaliteit verwachten. Degenen die geen bezwaar hebben tegen een azc noemen wel enkele voorwaarden: niet te groot, niet alleen mannen, niet te dicht bij een school en voldoende toezicht.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je ’s nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!