Aruba voert per 1 juli een crisisbelasting in om de begrotingstekorten van 2017 en 2018 te dichten. Daarvoor wordt de omzetbelasting met 2,5 procent verhoogd.

Het land heeft tekorten op de begroting van 2017 en 2018 en een staatsschuld die inmiddels 91 procent van het bruto binnenlands product bedraagt.

De regering onder leiding van Evelyne Wever-Croes is eind vorig jaar aangetreden met de belofte de schulden aan te pakken. De crisisbelasting is een van de eerste concrete maatregelen.

Verder voert de regering een salarisnorm in voor directeuren van aan de overheid gerelateerde bedrijven, komt er een accijns van 2 Antilliaanse cent (1 eurocent) op benzine en pakt de regering de overheidsuitgaven aan.

Staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Raymond Knops dreigde Aruba onlangs met een aanwijzing omdat de begroting niet op orde is. Hij gaf de regering tot eind april om maatregelen te nemen.