Het netwerk burgerhulpverleners van het Rode Kruis blijft groeien. Inmiddels hebben 40.000 mensen zich als vrijwilliger gemeld bij Ready2Help.

Het netwerk werd 3,5 jaar geleden in het leven geroepen. Begin 2015 telde Ready2Help meer dan vijfduizend vrijwilligers.

Dat aantal nam daarna snel toe toen het Rode Kruis werd ingezet voor de hulpverlening bij de aanhoudende vluchtelingenstroom. Eind september van dat jaar konden al 20.000 vrijwilligers worden opgeroepen.

Het netwerk wordt gemiddeld honderd keer per jaar ingezet. In februari nog in een ziekenhuis in Goes, waar het Rode Kruis bijsprong vanwege de griepepidemie. En eerder dit jaar in Kampen, toen burgerhulpverleners van Ready2Help hielpen met zandzakken sjouwen tijdens de storm- en wateroverlast.

Vermiste personen

In de politieregio Rotterdam zijn enkele honderden vrijwilligers van Ready2Help specifiek getraind om te helpen bij het zoeken naar vermiste personen. "De zoektochten leggen een zware claim op de capaciteit van de politie, terwijl burgers bij zoektochten graag willen helpen", aldus het Rode Kruis.