De Dienst Belastingen van de gemeente Amsterdam staat niet langer onder verscherpt toezicht. Externe toezichthouders hielden de afdeling vier jaar lang extra goed in de gaten omdat verschillende zaken niet op orde waren. 

Daar komt nu een einde aan, schrijft wethouder Udo Kock in een brief aan de gemeenteraad. De problemen bij de Dienst Belastingen kwamen aan het licht toen in 2013 per abuis 188 miljoen euro werd overgemaakt aan Amsterdamse minima. Dat had slechts 1,88 miljoen euro moeten zijn. 

Een jaar later werd de gemeente op de vingers getikt omdat het vaststellen van de WOZ-waarde niet aan de eisen voldeed, waarop Kock het verscherpt toezicht uitbreidde.

Verschillende verbeterprogramma's hebben de afgelopen jaren hun vruchten afgeworpen, concludeerde een speciale commissie eind 2017. Zo is de kwaliteit van de gegevens waarop de gemeente de WOZ-waarde baseert verhoogd. Ook werd een verouderd, onbetrouwbaar IT-systeem vervangen. Het college brengt het toezicht op de Dienst Belastingen daarom terug naar een normaal niveau.

Wethouder Kock, die verantwoordelijk is voor het innen van gemeentelijke belastingen, is tevreden. ''Dit is goed nieuws voor de stad en de Amsterdammers. Dit is de laatste grote stap van het op orde brengen van de stadsfinanciën.''