De farmaceutische bedrijven Organon en MSD uit Oss hebben van het Openbaar Ministerie (OM) boetes gekregen van respectievelijk 250.000 en 150.000 euro, omdat de ondernemingen veiligheidsregels niet hebben nageleefd.

Bij Organon en MSD wordt met gevaarlijke stoffen gewerkt. De bedrijven moeten voldoen aan bepaalde regels om zware ongevallen te voorkomen en de mogelijke gevolgen daarvan voor mens en milieu zo veel mogelijk te beperken.

De ondernemingen leefden in 2012 niet alle voorschriften uit de milieuvergunning na. Het laden en lossen van vrachtwagens gebeurde ook niet altijd volgens de regels.

Verder ontbrak het certificaat bij een brandbeveiligingsinstallatie en was een waarschuwingslamp van een gebouw met daarin een ammoniakinstallatie onvoldoende zichtbaar.

Het OM sprak van een flink aantal overtredingen. Ook verbeteringen lieten lang op zich wachten, terwijl juist bij dit soort bedrijven veiligheid op één moet staan, aldus de aanklagers.