Er komt vanaf 2021 statiegeld op kleine plastic flessen, tenzij de verpakkingsindustrie er voor die tijd in slaagt de hoeveelheid plastic flesjes in het zwerfafval met 70 tot 90 procent te verminderen. Ook moet dan 90 procent van deze flessen worden hergebruikt.

Die afspraak heeft staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) met de sector gemaakt. Het ministerie spreekt van een ''doorbraak". Er was lang veel weerstand tegen het plan van supermarkten, frisdrankbedrijven en verpakkingsindustrie. Jaarlijks komen er tussen de 50 en 100 miljoen kunststof flesjes in het zwerfafval.

Er wordt in de Tweede Kamer ook al lang op aangedrongen om statiegeld op blikjes in te voeren. Maar dat bleek nog een stap te ver.

''Statiegeld helpt - dat weten we - dus de invoering van statiegeld op kleine flesjes zet ik in gang. Maar als een andere aanpak sneller hetzelfde resultaat boekt, is statiegeld niet nodig. Zolang we de plasticsoep maar aanpakken en we van oude flesjes, nieuwe flesjes maken", aldus Van Veldhoven.

Inzameling

Ze denkt aan de invoering van 10 tot 15 cent statiegeld op kleine plastic frisdrank- en waterflessen tot één liter. De flesjes moeten worden ingezameld bij supermarkten. De staatssecretaris gaat met de verpakkingssector overleggen hoe het systeem het beste kan worden vormgegeven, schrijft ze aan de Kamer.

Een proef om maatschappelijke organisaties (scholen, sportverenigingen) plastic flesjes en blikjes te laten verzamelen, leverde niet het gewenste resultaat op. De organisaties kregen bij inlevering bij speciale depots een vergoeding. Deze manier van inzamelen wordt wel voortgezet.

Meer recyclen

Van Veldhoven wil ook dat de verpakkingsindustrie een betere kwaliteit plastic gaan gebruiken. Daardoor kan meer gerecycled worden. Ze wil fabrikanten die goede plastics gebruiken minder laten betalen en producenten van moeilijk recyclebare verpakkingen meer laten betalen. Ze gaat hierover met de sector in overleg.

De Tweede Kamer praat volgende week over de aanpak van zwerfafval.

Geen blikjes

De reacties op het akkoord over statiegeld op plastic flesjes, dat zaterdagochtend bekend werd, zijn niet onverdeeld positief. Natuur & Milieu noemt de afspraken een stap in de goede richting, maar wijst erop dat het akkoord alleen gaat helpen bij het aanpakken van plastic flesjes en niet van blikjes, terwijl die een twee keer zo groot aandeel hebben in de berg zwerfafval. "Wij zullen ons daarom blijven inzetten om ook op blikjes statiegeld te krijgen", aldus Marjolein Demmers, directeur van de milieuorganisatie.

Greenpeace spreekt van een gemiste kans. ''Nederlanders willen statiegeld op kleine blikjes en flesjes, maar Van Veldhoven stelt de invoering nog eens twee jaar uit. Gemiste kans! Tijd om milieu boven de belangen van supermarkten en verpakkingsindustrie te stellen", aldus de milieuorganisatie via Twitter.

Ook Recycling Netwerk, Plastic Soup Foundation en Stichting De Noordzee noemen het een slechte zaak dat er voorlopig nog geen statiegeld op plastic flesjes wordt geheven.