In februari zijn 1.062 grote grazers gestorven in de Oostvaardersplassen. Dat blijkt uit cijfers van Staatsbosbeheer.

In totaal stierven 858 edelherten, 184 konikpaarden en 20 heckrunderen. Van deze dieren zijn 993 geschoten, omdat verwacht werd dat zij de winter niet zouden overleven. 69 stierven een natuurlijke dood. In oktober vorig jaar waren er volgens Staatsbosbeheer 5230 grote grazers in de Oostvaardersplassen.

Oorzaak van de sterfte is de aanhoudende kou en voedselgebrek. Volgens Staatsbosbeheer had de sterfte in februari niet kunnen worden voorkomen door de dieren bij te voeren. 

De omgevingsscore was in februari erg laag in de Oostvaardersplassen. Deze score wordt door Staatsbosbeheer berekend op basis van de beschikbaarheid van beschutting, hoeveelheid voedsel, temperatuur, neerslag en de wind. In februari betekende de vorstperiode in combinatie met harde noordoostenwind de sterfte van veel dieren.

Ophef

In februari zijn bezorgde mensen begonnen met het bijvoeren van de hongerige dieren. Staatsbosbeheer vroeg iedereen hiermee te stoppen, omdat het op lange termijn voor meer problemen zou zorgen. Door de 'maatschappelijke onrust' die daarop volgde besloot de natuurbeheerder later alsnog bij te voeren.

Dit verloopt volgens de woordvoerder goed. "We zijn er geen voorstander van maar doen het zorgvuldig. We monitoren waar hooi nodig is. En als het op is, wordt het meteen weer aangevuld."

Afgelopen weekend bleven mensen, ondanks de bijvoeracties van Staatsbosbeheer, de dieren in de Oostvaardersplassen bijvoeren. Dit heeft volgens de natuurbeheerder tot vervelende situaties geleid. "Mensen hebben schadelijk voedsel als koekjes over de hekken gegooid, soms nog in verpakking."

De grote grazers in de Oostvaardersplassen worden tot tenminste eind maart bijgevoerd. Dan wordt opnieuw bekeken of bijvoederen nog nodig is.

Staatsbosbeheer voert dieren Oostvaardersplassen bij
62
Staatsbosbeheer voert dieren Oostvaardersplassen bij