De Onderzoeksraad voor de Veiligheid vindt dat meer organisaties dan alleen de politie hun verantwoordelijkheid moeten nemen om de bestrijding van illegale hennepteelt en de daarmee gepaarde onveiligheid tegen te gaan. Dat staat in een rapport dat donderdag is verschenen.

In het rapport concludeert de onderzoeksraad dat netbeheerders, de brandweer, woningcorporaties, gemeentelijke toezichthouders en ook omwonenden zelf een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben om de teelt te bestrijden.

De onderzoeksraad vindt dat de illegaliteit waarin de teelt plaatsvindt geen reden moet zijn om alleen naar de politie en justitie te kijken voor het aanpakken van het probleem. Daarom zouden vooral de onveilige situaties die deze teelt veroorzaakt, centraal moeten staan.  

Netbeheer Nederland

Het onderzoeksinstituut adviseert Netbeheer Nederland "om op korte termijn onveiligheid door illegale manipulatie van het elektriciteitsnet op woningniveau verder meetbaar te maken, onveilige aansluitingen proactief op te sporen en op te treden tegen bewoners die hennepgerelateerde onveiligheid op het elektriciteitsnet veroorzaken."

Burgemeesters zouden volgens de raad "partijen op lokaal niveau samen moeten brengen en gezamenlijk maatregelen nemen om onveiligheid door hennepteelt tegen te gaan."

Woningbranden

In Nederland zijn naar schatting tienduizend tot dertigduizend hennepkwekerijen waarvan het meerendeel zich bevindt in woningen. Jaarlijks wordt bij 4.500 van de zesduizend ontmantelde hennepkwekerijen een gevaarlijke situatie aangetroffen door overbelasting van de elektriciteit.

Per jaar wordt er voor 200 miljoen euro aan stroom illegaal afgetapt en zijn er ten minste 65 woningbranden als gevolg van hennepteelt. De onderzoeksraad noemt dit zorgwekkend. 

Wil jij elke ochtend direct weten wat je ’s nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!