Het voeren van de wilde dieren in de Oostvaardersplassen is en blijft verboden. Tegen mensen die dat verbod aan hun laars lappen en de dieren toch eten geven, wordt opgetreden, is de boodschap van de provincie Flevoland.

Rond het wel en niet bijvoeren van de grote grazers in het natuurgebied woedt een verhitte discussie. Een boswachter van Staatsbosbeheer werd bedreigd en deed aangifte bij de politie. Op sociale media uitten de laatste dagen veel mensen hun zorgen over ondervoede dieren in het natuurgebied tussen Almere en Lelystad. Op Facebook werd een bijvoer-actie tijdens de koude dagen aangekondigd.

Staatsbosbeheer vindt bijvoeren een slecht plan. Voeren van de konikpaarden, edelherten en Heckrunderen is bovendien zinloos, bijvoorbeeld omdat de sterke dieren als eerste bij het eten zijn en de zwakkere exemplaren niets weten te bemachtigen, aldus de natuurorganisatie.

Afschieten

Staatsbosbeheer begrijpt de zorgen, maar grijpt zo min mogelijk in in de Oostvaardersplassen. Als duidelijk is dat een dier de winter niet gaat overleven, schieten de boswachters het volgens een strikt protocol af.

Gedeputeerde Staten van Flevoland komen waarschijnlijk nog voor de zomer met een voorstel voor een nieuwe aanpak voor het beheer in de Oostvaardersplassen.