De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) betreurt het dat mensen met een lichte verstandelijke beperking nog altijd te weinig hulp krijgen bij het stemmen. De organisatie pleit voor een aanpassing van de kieswet zodat deze mensen iemand kunnen meenemen in het stemhokje.

"Dat mag nu niet. Alleen mensen die door een fysieke beperking niet zelf hun stem kunnen uitbrengen, krijgen hulp in het stemhokje'', zegt een woordvoerder van VGN in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen volgende maand. Verstandelijk beperkten zouden bijvoorbeeld een ouder of een wettelijke vertegenwoordiger moeten kunnen meenemen om te helpen met kiezen.

Het College voor de Rechten van de Mens stelde eerder al vast dat het stemmen te ingewikkeld is voor deze groep. Verstandelijk beperkten lopen tegen verschillende praktische problemen aan, zoals het niet begrijpen van informatie over verkiezingen en het moeilijk kunnen lezen.

De maatregelen die worden genomen om de verkiezingen toegankelijker te maken zijn volgens de mensenrechtenorganisatie vooral gericht op mensen met een lichamelijke beperking. Het gaat dan met name om rolstoelgebruikers.

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken beraadt zich op een verruiming van de mogelijkheden voor ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking bij het stemmen.

Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau hebben 1,4 miljoen mensen in Nederland een licht verstandelijke beperking.