Een aantal commando's roept militair Marco Kroon op om zich niet meer in media uit te laten over een incident in 2007 in Afghanistan waarbij Kroon iemand zou hebben gedood. 

''Wij gaan ervan uit dat majoor Kroon zich vooraf geen rekenschap heeft gegeven van de effecten van zijn uitlatingen. Wij rekenen erop dat hij dit vanaf heden wel doet om te voorkomen dat de levens van zijn collega’s (verder) in gevaar worden gebracht", laten de commando's weten via hun raadsman Michael Ruperti.

De commando's herkennen zich niet in de uitlatingen van Kroon en ''de door hem geschetste wijze van optreden", stellen zij. Het Openbaar Ministerie (OM) doet onderzoek naar de zaak. Het gaat om een incident tijdens een militaire operatie die geheim moest blijven.

De commando's geven aan dat ze respect hebben voor Kroon, commando, officier en ridder Militaire Willems-Orde, maar volgens hen betekent dit niet dat hij namens het Korps Commando Troepen spreekt.

''Wij staan niet achter zijn keuze om herhaaldelijk in media informatie te geven omtrent zijn vermeende gedragingen tijdens een staatsgeheime operatie."

Gevaar

De commando's betreuren het dat er steeds berichten in media opduiken ''over staatsgeheime operaties". ''Deze publicaties brengen concreet de veiligheid van de commando's in gevaar", is hun boodschap.

Nieuwsuur stelde vrijdag de publicatie van een verhaal over Kroon uit, op verzoek van defensieminister Ank Bijleveld, omdat mensenlevens in gevaar zouden worden gebracht bij uitzending. Het actualiteitenprogramma deed onderzoek naar aanleiding van Kroons uitspraken over het incident in 2007.

Zaterdag meldde De Telegraaf dat Kroon destijds op inlichtingenmissie was in Kabul, en alleen of met collega's in burgerkleding op pad ging. De krant baseert zich op bronnen bij en rond Defensie. Het ministerie wil niet reageren op die berichtgeving zolang justitie bezig is met onderzoek.

Intussen werkt Kroon aan verfilming van zijn boek Danger Close over zijn tijd als militair in Afghanistan. Hij heeft Defensie gevraagd om medewerking, het ministerie bekijkt het idee.