Sinds de couppoging in Turkije wordt de overgrote meerderheid van de Turkse asielverzoeken in Nederland ingewilligd. Vorig jaar ging het met 73 procent toewijzingen om in totaal 350 gehonoreerde aanvragen.

Dit blijkt dinsdag uit cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Met bijna drie kwart was het inwilligingspercentage bij Turken in 2017 het hoogst van alle groepen asielzoekers. Gemiddeld gaat het om minder dan een derde.

In oktober werd bekend dat Nederland asiel had verleend aan de eerste Turken die na de couppoging in 2016 in Nederland bescherming zochten. Het ging daarbij om vermeende Gülen-aanhangers voor wie in Turkije vervolging dreigt.

Ook veel andere asielverzoeken blijken nu gehonoreerd. De aanvragers waren in de verlengde procedure terechtgekomen vanwege de "complexiteit van de Turkse aanvragen in de nasleep van de couppoging". Daardoor is het aantal besluiten in 2017 flink gestegen ten opzichte van 2016.

Toename

Na de poging tot staatsgreep volgde een flinke toename van Turkse asielaanvragen. In 2016 waren het er 235 en vorig jaar 481, terwijl het er in heel 2015 maar 56 waren. In totaal 3 procent van alle eerste asielaanvragen werd vorig jaar gedaan door mensen met de Turkse nationaliteit.

In 2016 lag het inwilligingspercentage van eerste asielaanvragen nog boven de 50 procent, fors hoger dan de huidige een derde. Dat komt onder meer doordat er vorig jaar minder beslissingen zijn genomen op asielaanvragen door Syriërs, Eritreeërs en staatloze mensen dan in 2016.

Het inwilligingspercentage voor deze groepen asielzoekers ligt net als bij de Turken hoog. Vorig jaar ging het bij Syriërs om 70 procent en bij Eritreeërs om 65 procent.