De Nederlandse recherche is al jaren overbelast. Hierdoor kan een groot deel van de zaken niet worden onderzocht. De Nederlandse Politiebond stuurt dinsdag een rapport naar de Tweede Kamer over deze conclusies.

De vakbond ondervroeg bijna vierhonderd rechercheurs, meldt de NOS op basis van het rapport Noodkreet recherche!.

Vrijwel alle ondervraagden maken melding van grote problemen met onderbezetting en te hoge werkdruk. Zij stellen zich "uitgewoond" te voelen.

Hierdoor komen rechercheurs amper toe aan goed onderzoek of criminaliteitsbestrijding. Zij schatten dat in totaal slechts één op de vijf zaken wordt opgepakt.

Liquidaties

De teams zijn vooral bezig met het oplossen van liquidaties, overvallen en geweldsmisdrijven. Andere takken van criminaliteit, zoals fraude, drugshandel of zedenmisdrijven, krijgen nauwelijks nog aandacht. Omdat er geen mensen beschikbaar zijn voor observatieteams, moeten onderzoeken worden gestaakt.

Ook de forensische opsporing kan de vele aanvragen niet meer aan, staat in het rapport te lezen. Verder zijn de afdelingen zedendelicten overbelast door een groei in het aantal zaken van mensenhandel, kinderporno en wraakporno. De politievakbond noemt seksueel misbruik "een onderschat maatschappelijk probleem".

Verouderde ict-faciliteiten

Daarnaast signaleert de NPB een toename in het aantal misdrijven tegen ouderen, maar ook deze krijgen nauwelijks aandacht. De impact van deze misdrijven voor de groeiende groep senioren in de Nederlandse samenleving wordt chronisch onderschat, stellen rechercheurs, maar zij hebben geen tijd om hier veel aandacht aan te besteden.

Andere problemen die de rechercheurs parten spelen volgens het rapport zijn de verouderde ict-faciliteiten en een gebrekkige samenwerking met partijen als de reclassering, jeugdzorg, gemeenten en de Belastingdienst. Tijd om deze contacten te onderhouden of verbeteren is er niet, aldus de rechercheurs.

Om de problemen het hoofd te bieden moeten er op zeer korte termijn minimaal tweeduizend rechercheurs bij komen, stelt de NPB. De problemen zijn grotendeels te herleiden op de centralisatie tot één Nationale Politie.

Grapperhaus

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) erkent in een reactie op het rapport dat er meer rechercheurs nodig zijn en dat er op dit moment zaken op de plank blijven liggen die wel gedaan zouden moeten worden.

Grapperhaus wil hier niet aan de benaming narcostaat, zoals de politiebond dat stelde. "Dat is niet de betiteling die ik zou gebruiken. Ik denk dat we in Nederland hele succesvolle bestrijding hebben van de georganiseerde misdaad, waaronder de georganiseerde drugshandel".