De Nederlandse vreemdelingendetentie staat nog steeds op gespannen voet met de mensenrechten. Dat schrijft Amnesty International. 

De mensenrechtenorganisatie heeft twee onderzoeksrapporten opgesteld over de maatregel die wordt ingezet om vreemdelingen uit te zetten of te voorkomen dat ze het land binnenkomen.

Sinds er in 2005 elf vreemdelingen omkwamen bij een brand in een cellencomplex op Schiphol, vraagt Amnesty aandacht voor het detentiebeleid. Er is weinig vooruitgang geboekt, aldus de mensenrechtenorganisatie.

Een wetsvoorstel voor nieuw detentiebeleid ligt bij de Tweede Kamer.

Kopie oude wet

"Hoewel er op onderdelen sprake is van verbeteringen, is de wet op veel punten een kopie van de oude wet en is er nog onvoldoende vooruitgang", schrijft Amnesty.

Volgens internationale mensenrechtenstandaarden mag vreemdelingendetentie niet gelijkstaan aan een gevangenis, aldus Amnesty. Nederland moet daarom stoppen met vreemdelingen opsluiten in cellen en ze een zinvolle dagbesteding geven, stelt de organisatie.