Jeugdcriminaliteit speelt zich steeds vaker online af, dat constateert de instantie Halt. Om problemen zoals ongewenste sexting tegen te gaan heeft Halt speciale proefprojecten opgezet om jongeren meer bewust te maken van het leed dat zij zo veroorzaken.

Dat staat geschreven in het jaarverslag van de instantie.

Directeur Janet ten Hoope schrijft dat Halt kennis over onderwerpen als cybercrime en sexting verder wil uitbreiden. Niet alleen om jongeren die al zijn doorverwezen door politie en justitie aan te pakken, maar ook preventief.

Samen met kenniscentrum Rutgers heeft Halt eind vorig jaar een programma ontwikkeld om jongeren die online "seksueel overschrijdend gedrag'' hebben gepleegd bewust te maken van hun gedrag. Gesprekken met de dader en zijn ouders zijn daar een vast onderdeel van, net als het aanbieden van excuses aan het slachtoffer.

Talenten

In samenwerking met het Openbaar Ministerie (OM) heeft Halt ook bij wijze van proef jongeren die cyberdelicten hebben gepleegd aan het werk gezet bij IT-bedrijven. Zo konden ze hun talent op een legale manier gebruiken.

Net als een jaar eerder kregen in totaal zo'n 17.000 jongeren een tweede kans via Halt. Door mee te werken aan de programma's van Halt voorkomen ze een strafblad.