Nog voor de zomer zal een passagiersvliegtuig over het oosten van Nederland vliegen via de aanvliegroutes naar vliegveld Lelystad. Bewoners moeten zo "realistisch ervaren" hoeveel geluid de vliegtuigen geven, aldus het ministerie van Infrastructuur.

De test gebeurt met een type toestel dat vanaf volgend jaar april van het vliegveld gebruik moet gaan maken. De A320 of Boeing 737 gaat op een hoogte van 1800 meter vliegen.

Er is veel weerstand tegen uitbreiding van de luchthaven. Veel mensen vrezen geluidsoverlast. Lelystad Airport moet een deel van de vakantievluchten van Schiphol gaan overnemen.

Het is de verwachting dat Lelystad Airport vanaf april 2019 is geopend voor de burgerluchtvaart, maar aan die datum wordt inmiddels openlijk getwijfeld

Vliegbewegingen

Er is onduidelijkheid over het aantal vliegbewegingen. Eerder deze week kwam naar buiten dat bij de bouw van Lelystad Airport rekening wordt gehouden met een maximum aantal van 60.000 in 2043. Dat is een stuk meer dan de huidige plannen waarin een plafond van 45.000 vliegbewegingen, het aantal start en landingen, is opgenomen.

Er wordt bij de berekeningen gekeken naar het maximale geluid van de vliegtuigen. Omdat er steeds stillere toestellen worden gemaakt, ontstaat er puur theoretisch gezien ruimte voor meer vluchten zonder dat de geluidsnormen worden overschreden.

GroenLinks

GroenLinks wil via het nieuwe gemeentebestuur van Amsterdam proberen om de plannen voor Lelystad Airport tegen te houden. Dat liet GroenLinks-leider Jesse Klaver eerder deze week weten.

Amsterdam heeft een aandeel in de Schiphol Group en Lelystad is weer in handen van Schiphol. Het aandeel van de Staat in Schiphol is wel groter dan dat van Amsterdam. Klaver vindt dat het kabinet het economische belang boven alles plaatst.