De schipper die eind 2016 met zijn binnenvaartschip vol benzeen tegen de stuw bij het Brabantse Grave botste, krijgt wat justitie betreft een boete van 1.400 euro. 

Het Openbaar Ministerie heeft de man uit Slowakije een transactievoorstel gedaan. Als hij daarmee instemt, is de zaak afgedaan.

Het OM vindt dat de schipper de binnenvaartregels heeft overtreden door zijn aankomst bij de sluis niet aan te kondigen via de marifoon. Maar het was ook erg mistig en volgens het OM is er geen sprake geweest van ontploffingsgevaar of gevaar voor andere schepen, aangezien die er niet waren.

Het scheepvaartverkeer op de Maas kwam door de aanvaring wekenlang plat te liggen en het waterpeil van de Maas tussen Sambeek en Grave zakte met drie meter. Een tijdelijke dam moest worden aangelegd om het waterpeil te herstellen en de rivier weer toegankelijk te maken voor scheepvaart.

Oevers

De borden op de oever waren op de dag van de aanvaring niet te zien vanaf het schip. Om te navigeren gebruikte de schipper een elektronische kaart, maar het pijltje dat hem naar de sluis had moeten wijzen, stond verkeerd om. Het motortankschip voer niet naar rechts, waar de sluis ligt, maar naar links, ging door een lijn met balletjes heen en ramde de stuw onder de Thompsonbrug.

Onderzoekers van bureau Berenschot constateerden naderhand dat een bijkomend probleem was dat de betrokken diensten niet goed communiceerden. Rijkswaterstaat, waterschappen, brandweer, politie en andere hulpverleners wisselden wel efficient informatie uit, maar de diensten daar omheen stelden betrokkenen naar eigen inzicht op de hoogte.

Hierdoor kwam het dat er pas twaalf uur na de aanvaring een compleet beeld was van de omvang van de gebeurtenis. 

Kritiek

Na het ongeluk kregen ook overheidsinstanties kritiek, onder meer omdat inwoners aan Gelderse zijde van de Maas pas veel later werden gewaarschuwd over de aanvaring dan inwoners aan de Brabantse kant, die snel te horen hadden gekregen dat ze ramen en deuren moesten sluiten omdat het schip benzeen vervoerde. De onderzoekers van bureau Berenschot constateerden in een evaluatie dat in de eerste in de eerste uren ''een totaalbeeld ontbrak''.

Uiteindelijk had de botsing miljoenen euro's schade voor het bedrijfsleven tot gevolg.

Beelden kapotte stuw na aanvaring tanker
Beelden kapotte stuw na aanvaring tanker