Charles Woodley, gedeputeerde van Sint Eustatius en verantwoordelijk voor financiën, is teleurgesteld in de beslissing van Nederland om het lokale bestuur aan de kant te schuiven. ''We zagen het aankomen, maar vinden het volkomen onterecht."

Volgens staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties is er op het eiland sprake van financieel wanbeleid. ''Maar Nederland heeft een college financieel toezicht ingesteld en het college vindt dat helemaal niet", meent Woodley.

''Nederland beantwoordt onze vragen niet, ze negeren het huidige bestuur", vervolgt hij. ''Al heel lang vragen we om geld om bijvoorbeeld de wegen te verbeteren."

Het bestuur van Sint Eustatius overlegt maandag en dinsdag intern over de kwestie en zal ook met advocaten praten over een aanpak van de situatie. Het eiland wil desnoods internationaal aandacht voor de zaak vragen.

Via de radio wordt de bevolking op de hoogte gehouden van het standpunt van de politici. Ook wordt er een 'townhall meeting’ gehouden waar mensen vragen kunnen stellen.

Internationale regels

Gedeputeerde Derrick Simmons vindt dat Nederland zich schuldig maakt aan 'bullying', pesten.

Simmons en andere leden van de eilandsraad voelen zich overvallen door de beslissing, die zonder overleg zou zijn genomen. Volgens hen maakt Nederland zich schuldig aan de schending van internationale regels. Daarvoor willen ze naar de Verenigde Naties stappen.

Verwachte reactie

Knops is niet verrast. ''Die reactie had ik ook wel verwacht, zeker bij een aantal mensen, zeker bij degenen die verantwoordelijk zijn voor de situatie die ontstaan is'', zei hij na afloop van het debat in de Tweede Kamer naar aanleiding van het besluit.

Een gang naar de VN staat hen vrij, aldus Knops. Hij benadrukte dat het overnemen van het gezag niet zijn eerste keuze was. ''Veel mensen wilden niet spreken met Nederland. Ze waren niet vatbaar voor een normaal gesprek. Wetteloosheid kunnen we niet toestaan. Als dit in Nederland gebeurde hadden we al lang ingegrepen.''

Knops grijpt in omdat een 'commissie van wijzen' heeft vastgesteld dat burgers en bedrijven zuchten onder ''grove taakverwaarlozing'' door het eilandbestuur. Hij wil waarnemend gezaghebber Julian Woodley en de gedeputeerden van het Bovenwindse eiland, te vergelijken met burgemeester en wethouders, afzetten.

Steun Kamer

Dinsdag stemt de Tweede Kamer over de kwestie, maar tijdens het debat werd maandag al duidelijk dat de beslissing om in te grijpen in het bestuur op Sint Eustatius gesteund word.

Ronald van Raak van de SP bijvoorbeeld constateerde dat de lokale democratie buitenspel wordt gezet, maar ziet ook dat ''het bestuur zichzelf buiten de rechtsorde heeft geplaatst''. Staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties) beaamt dat het om ''exceptionele'' situatie en maatregel gaat.

Ook partijen als VVD, CDA, SGP en GroenLinks zien geen andere opties meer.

Ook de Eerste Kamer is gevraagd het plan snel te bespreken. Dat debat staat voor dinsdagavond gepland, met een stemming direct daarna.