De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) mag van het ministerie van Onderwijs reisgegevens van een student opvragen om te controleren of de student terecht een beurs voor uitwonenden ontvangt. 

Hiermee maakt de DUO weliswaar inbreuk op de privacy van die student, maar die inbreuk is toegestaan. Dit heeft de Centrale Raad van Beroep bepaald.

Met die gegevens van het reisgedrag bekijkt DUO of studenten ten onrechte een uitwonendenbeurs kregen, in het geval ze thuis woonden.

Volgens de Raad is er inbreuk op de privacy door het opvragen van de gegevens, maar is deze gerechtvaardigd vanwege het doel: fraudebestrijding. De Raad oordeelt ook dat de gegevens op zichzelf niet genoeg bewijs leveren dat de student fraudeert, het moet vooral gezien worden als aanvullend bewijs.

DUO heeft de afgelopen jaren 377 keer reisgegevens van studenten opgevraagd bij OV-chipkaartbedrijf Translink.