Nederland draagt te weinig zorg voor de kwaliteit van zijn eigen taal. Tegelijkertijd wordt het belang van Engels overschat. Daarvoor waarschuwt de KNAW, een adviesorgaan van academici en geleerden.

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen waarschuwt volgens Trouw in een nieuw rapport dat dit op den duur niet alleen de Nederlandse samenleving zal schaden, maar ook de rol van Nederland op het wereldtoneel.

Onder meer ziekenhuizen en overheden lopen steeds vaker tegen problemen aan omdat patiënten of burgers de Nederlandse taal niet goed machtig zijn. Ook de druk op docenten in het onderwijs wordt hoger doordat er meer leerlingen in de klas komen die niet zijn opgegroeid met het Nederlands.

De inzet van bijvoorbeeld tolken door de overheid helpt meertalige burgers wel in hun functioneren in de samenleving. Maar het zou veel beter zijn als de Nederlandse taal in het onderwijs en in de samenleving meer aandacht krijgt, bepleit de KNAW.

Talenrijkdom

De advieskoepel pleit ervoor dat er een onafhankelijke instantie komt die toezicht gaat houden op het Nederlandse taalbeleid. Tegelijkertijd zou er een platform moeten komen dat ervoor zorgt dat de rijkdom aan talen die Nederland telt beter wordt benut voor de kenniseconomie.

De KNAW waarschuwt voor de waarde die in de Nederlandse samenleving tegenwoordig aan Engels wordt toegekend. "Het is een belangrijke taal in het internationale verkeer, maar zeker niet de enige", staat in het rapport.

De academici adviseren de blik meer te verleggen naar China, Rusland of het Midden-Oosten. "Zijn Atlantische oriëntatie maakt Nederland enigszins blind voor deze ontwikkeling."