Een speciaal duikvaartuig van de Koninklijke Marine wordt ingezet om een zeemijn in het IJ te vinden. Bij baggerwerkzaamheden werd woensdag ter hoogte van het Java-eiland een zeemijn gevonden. 

Nadat baggeraars de mijn hadden opgedregd en foto's hadden gemaakt, is de mijn volgens de procedure weer teruggelegd op de bodem. Een duikteam van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie heeft geprobeerd de mijn terug te vinden, maar dat is niet gelukt.

Er is daarom besloten een duikvaartuig te laten komen om de mijn te vinden. Als dat is gelukt, zal er in overleg met de gemeente worden bekeken hoe die onschadelijk kan worden gemaakt. ''Het is een flinke jongen, dus er moet met het oog op de veiligheid worden onderzocht wat de beste optie is'', aldus een woordvoerder van Defensie.

Het is niet duidelijk hoe de zeemijn in het IJ is terechtgekomen. In en rond Amsterdam zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog bommen afgeworpen, maar dat waren vliegtuigbommen.