De Waalbrug in Nijmegen gaat volgende week vier avonden en nachten dicht omdat er nieuwe bouwtekeningen van de brug gemaakt moeten worden.

De bouwtekeningen zijn nodig voor een ingrijpende renovatie, maar om en op de brug is in de Tweede Wereldoorlog zo vaak gevochten dat er geen betrouwbare gegevens meer bestaan, meldt de gemeente dinsdag.

De Waalbrug ging in 1936 open en was toen de langste rivieroverspanning van Europa. In 1940 blies het Nederlandse leger de gloednieuwe brug op om de Duitse opmars te hinderen. In 1943 herbouwde de Duitse bezetter de belangrijke oeververbinding.

Vanaf september 1944 tot aan het eind van de oorlog was Nijmegen frontstad en liep de brug zware beschadigingen en vernielingen op.

Puzzelstukken

Onderdeel van de renovatie is het vervangen van het wegdek. Daarvoor gebruikt de aannemer voorgefabriceerde betondelen, die als puzzelstukken in elkaar moeten passen. Dat lukt alleen als de exacte maten bekend zijn. Omdat de brug meetrilt met verkeer, zijn nieuwe metingen alleen mogelijk als er geen verkeer over rijdt.

Rijkswaterstaat waarschuwt dat de werkzaamheden aan de brug vanaf april zeker verkeershinder in de regio Arnhem - Nijmegen zullen veroorzaken. Noord-zuidverkeer en verkeer naar Duitsland kan beter een andere Waaloversteek te gebruiken.

Vierdaagse

Nijmegen zorgt ervoor dat de doorstroming bij de andere brug aan de zuidzijde van de stad verbetert. In het hele gebied worden verkeerslichten aangepast aan de filedruk. Tijdens de Vierdaagse deze zomer wordt er niet aan de brug gewerkt.

Tijdens de renovatie, die tot 2020 duurt, wordt de brug zoveel mogelijk in oude luister hersteld. Het karwei kost ruim 40 miljoen euro.