Bestuursleden van de Supportersclub Oranje (SCO) hebben niet moedwillig geld in eigen zak gestoken. De boekhouding van de club bevatte echter wel fouten. De KNVB is tevreden met de plannen van het bestuur voor meer toezicht en transparantie.

Het onafhankelijk onderzoek naar de financiële gang van zaken binnen de SCO werd uitgevoerd na een artikel van het platform Follow the Money (FTM). De resultaten werden maandag gepresenteerd.

In het artikel werd gesteld dat het driekoppige bestuur van de club zich zou hebben verrijkt met geld uit de kas. Bestuurders van Supportersclub Oranje zouden volgens Follow the Money jarenlang zakelijke en privé-activiteiten hebben gefinancierd uit de kas van de supportersclub. Het zou gaan om tonnen.

Onderzoeksbureau Hermes Advisory, dat de mogelijke corruptie heeft onderzocht, heeft slechts bewijs gevonden van "fouten in de boekhouding". Er is geen bewijs van zelfverrijking gevonden.

Transparantie

"FTM heeft niet op behoorlijke wijze hoor- en wederhoor toegepast", stelt Hermes. "SCO heeft voldaan aan de wettelijke verplichtingen ten aanzien van de financiële verslaglegging."

De Supportersvereniging wil onder meer een Raad van Toezicht instellen. Ook komt er een jaarlijkse ledenraadpleging, om de transparantie te bevorderen. Het is niet duidelijk of de supportersclub stappen gaat ondernemen tegen Follow The Money; de SCO was maandagochtend niet voor commentaar bereikbaar.