Een derde van de jonge docenten stapt voor zijn dertigste uit het onderwijs, blijkt uit onderzoek van het Platform Bèta Techniek (PBT). Potentiële overstappers uit andere sectoren knappen ook af op een gebrek aan carrièreperspectief en uitdaging, lage salarissen en hoge werkdruk. 

Dat blijkt uit een onderzoek met bijna veertienhonderd respondenten, dat is uitgevoerd door onderzoeksbureau Motivaction in opdracht van het PBT.

Opvallend genoeg zegt 40 procent van de ondervraagde werkenden die momenteel niet in het onderwijs zitten of een opleiding tot docent volgen wel interesse te hebben in een switch naar het onderwijs. 

Het onderzoek spitst zich toe op de drijfveren achter die interesse, die worden vergeleken met de motivatie van mensen die al in de onderwijswereld zitten. Daaruit blijkt dat niet-leraren vooral worden aangetrokken door de mogelijkheid om kennis te delen en de ontwikkeling van leerlingen te volgen. Voor leraren en docenten in opleiding is het werken met kinderen/jongeren een belangrijke factor.

Niet-leraren worden afgeschrikt van een overstap naar het onderwijs door de verwachte werkdruk en de omgang met lastige leerlingen. Ook de lage salarissen worden gezien als een probleem.  

Duobaan

Het PBT pleit ervoor dat het overstappen van en naar het onderwijs makkelijker wordt gemaakt. Zo zouden mensen uit het bedrijfsleven het leraarschap moeten kunnen combineren met hun carrière. De mogelijkheid van zo'n 'duobaan' zou het lerarentekort, dat tegen 2020 dreigt op te lopen tot zo'n 800 fte, moeten helpen tegengaan.