Mbo'ers met een 'niet-westerse migratieachtergrond' stromen vaker door naar het hoger beroepsonderwijs dan medestudenten, maar ze zijn vervolgens minder succesvol, blijkt uit nieuwe cijfers van statistiekbureau CBS.

Volgens het CBS is de eerste groep minder succesvol op het hbo door uiteenlopende redenen.

Zo zouden lager onderwijs- en inkomensniveau van de ouders en de gezinssamenstelling een rol kunnen spelen. ''Dat zouden aannemelijke verklaringen kunnen zijn'', zegt een woordvoerder van het statistiekbureau. Naast de migratieachtergrond zijn er nog veel oorzaken voor het studiesucces.

Van alle studenten met een niet-westerse achtergrond die doorstromen van mbo naar hbo haalt 29 procent binnen vijf jaar het diploma. Bij hun medestudenten is dit 52 procent. 

Een ander belangrijk punt voor studiesucces is het huishoudensinkomen. Mbo'ers met een middeninkomen stromen minder vaak door naar het hbo dan studenten uit een gezin met een hoog inkomen. Als ze doorstromen dan zijn ze minder vaak succesvol in het behalen van het diploma.