De rechter mag voortaan de medische gegevens inzien van een verdachte die weigert mee te werken aan onderzoek naar zijn geestelijke vermogens. 

Zo kan een verdachte minder gemakkelijk verhinderen dat de rechter hem tbs oplegt. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het voorstel van minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) om het beroepsgeheim in zulke gevallen aan de kant te schuiven.

Rechters zijn nu nog huiverig om verdachten die een beoordeling door psychiaters dwarsbomen, tbs op te leggen. De roep om dat voor rechters eenvoudiger te maken, klinkt sinds de dood van Anne Faber (25) steeds luider. Michael P., die heeft bekend de Utrechtse vrouw te hebben verkracht en gedood, ontliep bij een eerdere veroordeling tbs door niet mee te werken aan psychiatrisch onderzoek.

Een flink deel van de Eerste Kamer aarzelde aanvankelijk om het medisch beroepsgeheim open te breken. Maar uiteindelijk stemde alleen de Partij voor de Dieren tegen.