Het Openbaar Ministerie eist een straf van 1,2 miljoen euro tegen het bedrijf Deross Holding voor het jarenlang overschrijden van de toegestane uitstoot van ethyleenoxide in Zoetermeer tussen 2004 en 2009.

Tegen twee directeuren van het toenmalige Sterigenics werd maandag voor de rechtbank in Den Haag een werkstraf van 100 uur geëist.

De gemeente Zoetermeer moet volgens het OM als falende toezichthouder 80.000 euro betalen. Zowel het bedrijf als twee toenmalige directeuren en de gemeente Zoetermeer stonden maandag terecht.

Het kankerverwekkende ethyleenoxide kwam tussen 2004 en 2009 in hoge concentraties in de lucht door een, bij de verantwoordelijken bekend, defect aan de naverbrander bij het bedrijf.

Hierdoor verliet de ethyleenoxide jarenlang onbewerkt via een calamiteitenpijp het bedrijf. De naverbrander had de concentratie met 99,9 procent moeten reduceren. 

Beroering

De situatie leidde destijds tot veel beroering in Zoetermeer, waar Sterigenics midden in een woonwijk was gevestigd. Omdat de gemeente op de hoogte was van de schadelijke concentraties die Sterigenics uitstootte en niets deed, moest in 2010 de verantwoordelijke milieuwethouder Frank Speel aftreden.

Tijdens de zitting verwees ook een van de verdachte directeuren naar de passieve houding van de gemeente, toen de rechtbank vroeg waarom het bedrijf jarenlang niets aan de situatie deed.

Schadelijk

Officier van justitie Luuk Boogert was duidelijk: het falen van een toezichthouder geeft een bedrijf geen vrijbrief om overmatig giftige stoffen te lozen. ''De naverbrander was een cruciaal onderdeel om de nadelige gevolgen van de bedrijfsvoering te beperken. Ethyleenoxide is een giftige, zeer licht ontvlambare stof. Schadelijk voor mensen, water en dieren. Maar het bedrijf nam de overschrijdingen voor lief. Bij Sterigenics kreeg het veiligstellen van de winst voorrang.”

Enkele jaren geleden kwam het OM al een schikking overeen met het bedrijf tot betaling van 2 miljoen euro, plus een werkstraf van honderd uur voor beide directeuren. Na een interne discussie zag het OM alsnog van deze schikking af.

Volgens de directeuren waren de gezondheidsrisico’s voor omwonenden nihil. Diverse onderzoekers verschillen daarover van mening.