In Nederland worden honderden kinderen uit Roma-families uitgebuit. Criminele familieleden zetten ze aan tot zakkenrollen, inbraken en winkeldiefstal. Dat zeggen hulporganisaties Defence for Children en het Leger des Heils zondag in Nieuwsuur.

De minderjarigen worden, nadat ze zijn opgepakt, vaak door de politie aan een familielid of iemand die zich daar voor uitgeeft, overgedragen in plaats van aan Jeugdzorg. De uitbuiting gaat daardoor verder door. Directeur Cornel Vader van het Leger des Heils noemt dat "een misstand".

Zijn organisatie vangt veertig Roma-kinderen op, maar het gaat volgens hem om een veelvoud daarvan. De families waar deze kinderen uit komen zetten vaak meer minderjarige gezinsleden in bij criminele activiteiten. Zelf blijven de volwassenen dan buiten schot.

Volgens internationale afspraken is Nederland verplicht om mogelijke slachtoffers in bescherming te nemen als er aanwijzingen zijn voor mensenhandel.

Nationale Politie

De Nationale Politie en het Openbaar Ministerie (OM) houden het overigens op een veel lager aantal slachtoffers: enkele tientallen uit Oost-Europa afkomstige kinderen. De politie laat zondagavond in een reactie weten op dit moment een vaste werkwijze te ontwikkelen om slachtoffers van mensenhandel zo snel mogelijk te herkennen. "Ook wordt er dit jaar extra training gegeven aan politiemensen over het herkennen van signalen van mensenhandel", aldus de politie.

De politie tekent wel aan dat politiecapaciteit schaars is. "Er moeten altijd keuzes worden gemaakt welke onderzoeken worden gedraaid. Ernst, aard, omvang en opsporingsindicaties zijn dan van belang. Omdat er vaak sprake is van schrijnende situaties zijn dit altijd moeilijke afwegingen. Dit is niet alleen het geval wanneer het minderjarige Roma-kinderen betreft."