De komende tien jaar wordt een groot aantal tunnels en bruggen grondig gerenoveerd, duurzamer gemaakt en voorzien van de nieuwste technieken op het gebied van bediening en beveiliging.

''Het is de grootste opgave ooit in Nederland”, zegt minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat woensdag in Rotterdam. Volgens het ministerie is deze aanpak noodzakelijk omdat veel bouwwerken het einde van hun levensduur naderen.

De start van de grootscheepse aanpak gebeurt in Zuid-Holland, de provincie met de meeste bruggen en tunnels. ''Het gaat om vernieuwing en verjonging voor een langere periode”, aldus de minister. De aanpak is nodig om uitval en storingen te voorkomen. Die veroorzaken veel hinder, files en economische schade.

Rijkswaterstaat gaat bij het vernieuwen van de tunnels en bruggen met standaard technieken werken. De Wantijbrug bij Dordrecht in de Randweg N3 krijgt als eerste een nieuw besturings- en bewakingssysteem. Het zal uitvoerig worden getest waarna het ook op andere plekken kan worden gebruikt.

Kosten

De minister trekt vanaf 2020 jaarlijks 350 miljoen euro uit voor de opknapbeurt in plaats van de huidige 150 miljoen euro per jaar. Bij de aanpak van wil Van Nieuwenhuizen scherp gaan kijken naar de eventuele maatschappelijke schade die ontstaat als een brug of tunnel dicht moet.

Volgens Rijkswaterstaat hebben in Zuid-Holland acht grote bouwwerken, waaronder de Heinenoordtunnel, de Haringvlietbrug en de Van Brienenoordbrug groot onderhoud nodig. De dienst zet er op in om bij de renovatie de hinder voor de weggebruikers zo veel mogelijk te beperken en gaat daarover in overleg met de provincie, de gemeenten, netwerkbeheerders en private partijen.

Een renovatie die veel gevolgen heeft voor het verkeer is die van de Van Brienenoordbrug in 2020 en 2021. De opknapbeurt gaat driekwart jaar duren. Het brugdeel dat in 1990 werd geopend krijgt nieuwe beton- en asfaltlagen. Omdat daarmee de brug zwaarder wordt moet de boogconstructie worden versterkt. Over de twee bruggen passeren dagelijks 230.000 voertuigen.