De eis dat studenten in hun eerste studiejaar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) alle studiepunten moeten halen is in strijd met de wet, stelt het Landelijk Studenten Rechtsbureau (LSR).

Studenten die niet de benodigde punten halen worden van de opleiding afgestuurd met een negatief bindend studieadvies. Het LSR is een juridische procedure bij de hoogste onderwijsrechter begonnen tegen de universiteit om duidelijkheid te krijgen over of deze maatregel wel of niet mag.

LSR-voorzitter Lars Klappe: ''Het lijkt erop dat de EUR aan de haal is gegaan met het bindend studieadvies. Wij willen graag van de rechter weten of deze strenge norm wel door de beugel kan.”

Vrijwel alle instellingen maken gebruik van de mogelijkheid om een bindend studieadvies te geven. De meeste instellingen eisen dat studenten 45 van de 60 studiepunten halen.

Doorstromen

De Rotterdamse universiteit experimenteert al jaren met een regeling op basis waarvan studenten de volledige 60 studiepunten van het eerste jaar moeten halen om door te stromen naar het volgende jaar. Sinds het collegejaar 2014 - 2015 geldt dit beleid, ook wel 'Nominaal = Normaal’ geheten, voor alle opleidingen. In 2016 heeft dit ertoe geleid dat in totaal 35,7 procent van de studenten moest stoppen met de studie, omdat zij geen positief bindend studieadvies hebben gehaald.

Het Landelijk Studenten Rechtsbureau twijfelt aan de rechtmatigheid van dit strenge beleid. De studenten vechten de regeling nu aan bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs.

Goede start

De universiteit betreurt het proefproces en wijst erop dat door 'Nominaal=Normaal' studenten juist meer studenten helpt om hun propedeuse in een jaar te halen. Met 'Nominaal is normaal’ bieden we dergelijke studenten een goede start van hun studie, stelt de universiteit.

,Met 'Nominaal is normaal’ beginnen studenten het tweede jaar met een schone lei", zegt een woordvoerder van de EUR. ''In het verleden leidden de vele herkansingsmogelijkheden tot veel studievertraging."

Volgens de onderwijsinstelling kan er ook altijd een beroep worden gedaan op persoonlijke omstandigheden.