De Rijn bij Lobith bereikt woensdag de hoogste stand, meldt Rijkswaterstaat. De waterstand zal dan een piek bereiken van ongeveer 14,65 meter boven NAP. Normaal voor deze tijd van het jaar is 12 meter boven NAP.

De verwachting is verschoven. Zondag werd nog voorspeld dat dinsdag de hoogste stand zou worden bereikt. Het stijgt minder snel dan verwacht, omdat het water minder snel stroomt en de neerslag later komt dan voorspeld, aldus een woordvoerder.

Bij Lobith, waar de Rijn vanuit Duitsland ons land binnenkomt, was de waterstand van de Rijn maandagochtend opgelopen tot 14,27 meter boven NAP.

Volgens Rijkswaterstaat is er geen sprake van een gevaarlijke situatie door het water. "Alleen uiterwaarden en af en toe buitendijkse gebieden lopen onder ", zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. 

Voorbereiding

Rijkswaterstaat houdt vanuit het zogenoemde Watermanagement Centrum in Lelystad de waterstanden continu in de gaten. Er zijn maatregelen genomen om rivierwater zo snel mogelijk af te voeren. "De stuwen bij Driel, Amerongen en Hagestein in de Nederrijn-Lek zijn normaal gesproken gesloten, zodat het water niet te snel het land uitstroomt", aldus de woordvoerder. "Nu hebben we die opengezet, zodat het zo snel mogelijk richting zee gaat."

Bij de Haringvlietdam en Afsluitdijk wordt volop gespuid in zee. Waterschappen voeren dijkinspecties uit, zetten extra pompen in en sluiten coupures in waterkeringen.

Helikopterbeelden tonen hoog water in Nederlandse rivieren
43
Helikopterbeelden tonen hoog water in Nederlandse rivieren

Duitsland

Nederlandse waterbeheerders houden ook de situatie in het Duitse grensgebied voortdurend in de gaten. De dijken zijn daar minder hoog en minder verstevigd dan in Nederland. Het Watermanagement Centrum heeft constant contact met collega's uit Duitsland en Zwitserland.

Als in het Duitse grensgebied een dijk zou bezwijken, stroomt het water uit de Rijn alsnog Nederland binnen, zegt waterschap Rivierenland. Duitsland legt zandzakken tegen zwakke dijkvakken en kan zo nodig Nederlandse hulp inroepen.

Op de Rijn gelden beperkingen voor de scheepvaart, om hevige golfslag tegen de dijken te voorkomen.

Dieren

In het natuurgebied Munnikenland zijn maandagochtend  122 konikpaarden en 64 rode geuzen, een rundersoort, naar hogergelegen gebied gebracht. Medewerkers van de natuurorganisatie natuurorganisatie FREE Nature hebben de dieren naar het nieuwe gebied begeleid.

In de Nederrijn bij Heteren zijn 43 schapen verdronken. Dat meldt de brandweer op Facebook. De schapen renden van een veilig stuk weiland naar een lager stuk bij de Steenovenlaan en konden niet meer aan het water ontkomen. Volgens omwonenden komt dat doordat honden van zogenaamde hoogwatertoeristen de schappen hadden laten schrikken.

Waddenzee

In tegenstelling tot de rivieren, is het water op de waddenzee juist erg laag. De boten naar Schiermonnikoog en Ameland ondervinden hinder van het lage water. De dienstregeling naar beide eilanden is aangepast doordat de boten moeite hebben om te kunnen varen. 

Het lage water wordt volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat veroorzaakt door het getij en door de wind die van Nederland af waait.