Het Limburgse waterschap neemt extra maatregelen om overstromingen te voorkomen door de aanhoudende regenval. In het zuidelijke stroomgebied stijgt de Maas ook in Limburg verder.

De maatregelen worden genomen langs het hele stroomgebied van de Maas in Limburg. Zo zijn in elf steden en dorpen extra pompen ingezet, in drie gemeenten worden demontabele kademuren opgebouwd en er worden doorgangen tussen dijken afgesloten.

De afvoer van de Maas bij Maastricht stijgt in de nacht van donderdag op vrijdag volgens prognoses van Rijkswaterstaat naar 1550 kuub per seconde. Als de maatregelen eenmaal genomen zijn, levert de waterstand geen direct gevaar op.

Op verschillende plaatsen zijn weilanden ondergelopen, onder meer langs de Roer en bij de Roermondse Maasplassen. Echt problemen leveren de beken en kleine riviertjes nog niet op, aldus het waterschap.