De Nederlandse bevolking is in 2017 toegenomen met ongeveer honderdduizend inwoners. In Nederland wonen daardoor inmiddels zo'n 17,2 miljoen geregistreerde inwoners, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek dinsdag. De groei zou voornamelijk het gevolg zijn van buitenlandse migratie.

Ruim tachtig procent van de bevolkingsgroei komt door buitenlandse migratie, stelt het CBS. De instantie gaat ervan uit dat zich ongeveer 82.000 meer mensen in Nederland vestigden, dan er vertrokken. Dat aantal is vergelijkbaar met een jaar geleden. Het aantal immigranten lag op 233.000 duizend personen tegenover 151.000 emigranten.

De samenstelling van de migratiestroom veranderde wel. Vergeleken met 2016 gingen in 2017 minder asielmigranten en meer arbeids- en studiemigranten in Nederland wonen. In 2017 kwamen meer migranten uit Europese landen, Brazilië en India naar ons land. Het aantal mensen uit Syrië, Ethiopië, Afghanistan, Irak en Iran lag beduidend lager dan in 2016.

Geboortecijfer

Bijna een vijfde van de bevolkingsgroei komt op conto van de natuurlijke aanwas (geboorte minus sterfte). Verwacht wordt dat in 2017 uiteindelijk negentienduizend meer kinderen zijn geboren dan er mensen stierven. In 2016 lag dat aantal nog op 24.000.

Het CBS verwacht dat de komende jaren de bevolking nog doorgroeit, zowel door natuurlijke aanwas als door migratie. Over vijf jaar, in januari zal de bevolking uitkomen op 17,5 miljoen.

Gemeenten

Het CBS analyseerde ook de situatie per Nederlandse gemeente, en stelt dat het aantal inwoners in 91 van de 388 Nederlandse gemeenten in 2017 daalde. Vooral in de gemeenten aan de randen van het land stierven meer mensen dan er werden geboren, en het CBS wijt dat aan vergrijzing.

Vooral in de noordelijke provincies, het oosten van Gelderland en Overijssel, Limburg en Zeeland wonen relatief veel ouderen en weinig vrouwen in de vruchtbare leeftijd.

Grote steden

Veel jongeren trekken jaarlijks naar steden of de randstad voor een opleiding of werk. Daar groeit de bevolking volgens het CBS dan ook in de meeste gemeenten. Amsterdam kreeg er met ruim 11.500 de meeste nieuwe inwoners bij, gevolgd door Den Haag, Utrecht, Rotterdam, Almere, Eindhoven, Nijmegen en Tilburg.

Kleinere gemeenten rond de grote steden zoals Diemen, Bloemendaal, Weesp, Spaarnwoude en Rijswijk groeiden in 2017 relatief hard. Veelal is dit een gevolg van suburbanisatie. Het aantal jonge gezinnen dat wegtrekt uit de grote steden is in de afgelopen jaren gestegen.