Airbnb bestrijdt dat via de site ruim zesduizend Amsterdamse woningen illegaal dienstdoen als hotel. Dagblad Trouw kwam donderdag tot dat aantal op basis van onderzoek van een Amerikaanse en een Nederlandse data-analist, die zelf online gegevens verzamelden van de verhuursite.

Zij kwamen onafhankelijk van elkaar tot de conclusie dat de duizenden woningen langer dan wettelijk toegestaan aan toeristen werden verhuurd.

Volgens Airbnb maakten de onderzoekers daarbij echter geen onderscheid tussen de verschillende regels die gelden voor diverse soorten accommodaties. Zo mag een gehele woning maximaal zestig dagen per jaar worden verhuurd, terwijl een enkele kamer het hele jaar dienst mag doen als vakantieonderkomen.

Het internetbedrijf beweert bovendien dat de analisten bij hun rekenmethode geen onderscheid maakten tussen de beschikbaarheid van een ruimte en de daadwerkelijke verhuur daarvan.

Kritiekpunten

Een van de aangehaalde analisten, Murray Cox uit New York, noemt die kritiekpunten van Airbnb pertinent onjuist. Bij zijn schatting van het aantal illegale hotels in Amsterdam, dat volgens hem 6.183 bedraagt, was hij zich wel degelijk bewust van de verschillende regels die er gelden, laat hij in een reactie weten.

Daarnaast is het verschil tussen de beschikbaarheid en de uiteindelijke verhuur via Airbnb voor hem niet relevant, omdat hij zijn schatting baseerde op onlinerecensies op de verhuursite.

Meldplicht

De Amsterdamse wethouder van wonen, Laurens Ivens (SP), kent de cijfers van de analisten, maar doet geen uitspraak over de juistheid ervan. Hij laat weten dat de gemeente zelf ook online speurt naar illegale vakantieverhuur om woningonttrekking tegen te gaan.

Met dat doel voor ogen voerde de hoofdstad 1 oktober de meldplicht voor Airbnb-verhuurders in, maar volgens Ivens heeft nog lang niet iedere aanbieder van vakantiewoningen zich bij de gemeente gemeld. Vanaf januari gaat Amsterdam boetes van zesduizend euro uitdelen aan verhuurders die dit nalaten.

Airbnb-verhuurders die regels rond vakantieverhuur daadwerkelijk overtreden, riskeren een boete van 20.000 euro.

Afspraken

Amsterdam maakte eerder dit jaar afspraken met Airbnb, dat onder meer beloofde zelf de 60 dagenlimiet voor verhuur van gehele woningen door particulieren te handhaven. Dergelijke afspraken zijn ook in het belang van het bedrijf zelf, zegt Ivens.

''Als vakantie vieren echt de spuigaten uitloopt, komt dit in een nog negatiever daglicht te staan. Dat willen platforms als Airbnb ook niet.''